Inköpsprocesser blir allt vanligare på it-avdelningen. Idag används inköpsprocesser vid över 53 procent av it-inköpen. Det visar en studie från analysföretaget Radar Group.

- Trenden är ökad samverkan och styrning. Framgångsrik sourcing kräver att man fokuserar på tre dimensioner: operativt, taktiskt och strategiskt. Det ger det bästa skyddet mot suboptimering, säger Hans Werner, vd för Radar Group.

En annan trend på it-marknaden är att single sourcing ökar medan multi sourcing minskar, visar studien.