På ett mycket inspirerande seminarium i Stockholm i september hade jag nöjet att få ta del av en presentation från David Craelius på Klarna. Ämnet för dagen var governance, och Davids presentation berörde bland annat den roll vårt tekniska arv spelar. Detta fick mig att vakna till, och efter att ha återvänt till fåtöljen är jag nu redo att testa något av det jag landat i.

Begreppet ”teknisk skuld” har förekommit länge inom agil utveckling. Tanken är att jakten på produktivitet genom snabba iterationer för med sig ett arv av ställningstaganden som i framtiden riskerar att begränsa.

Men begreppet skulle kunna fånga mycket mer än utvecklingsfrågor. När jag tittar på it-styrning känner jag väl igen mig i detta resultat av tidigare beslut.

En nytillträdd CIO möter en snårskog av det man kallar ”arvet” redan första dagen på jobbet. Hon eller han ställs längst fram i en lång kedja av beroenden, tidigare beslut och vägval som resulterat i den nuvarande miljön, relationen till verksamheten och förmågan att leverera.

Framtida beslut måste ta tidigare beslut i beaktande, och den ekonomisk-sociala frihets­graden avslöjar sig mycket snabbt som påfallande begränsad.

Ett försök till förklaringsmodell för denna situation kan vara ”teknikskuld”. Till skillnad från ”teknisk skuld” innefattar detta begrepp en bredare uppsättning källor till skuld.

I finansteorin har man länge förstått att skuld är en naturlig och eftersträvansvärd del av kapitalstrukturen.Likaså är teknikskuld ett verktyg vi kan använda oss av för att nå framgångsrik styrning.

Det ”negativa” som skulden för med sig uppenbarar sig i räntan på lånat kapital. Den kostnaden rullar verksamheten framför sig som en sten. Beroende på terräng och stenens storlek kan den på detta sätt vara mer eller mindre begränsande, men att den påverkar uppsättningen möjliga beslut är självklart. På samma sätt som den tidigare har möjliggjort vissa beslut.

Teknikskuld för CIO:n kan komma från olika håll. Det kan vara att man valt en viss plattform i vetskap om att denna inte kommer att leva för alltid. Det kan vara att man tidigare tvingats underleverera för att klara andra mål, och därför hamnat i ett läge där verksamheten har en negativ syn på sin it.

Dessa källor till teknikskuld är alla effekter av tidigare val – vilket tyder på att utökad skuld är en naturlig effekt av beslut.Därför borde effekter på teknikskuld vara en naturlig del av projektering och business case. Därför efterfrågar jag en koncep­tuell utveckling av begreppet teknikskuld – något vi för tillfället jobbar intensivt med inom min egen verksamhet.

Jag ser fram emot att ta del av era tankar kring detta, och att förhoppningsvis snart kunna leverera en möjlig verktygslåda för att operationalisera begreppet ytterligare. För att uppnå full frihet tror jag inte på total avveckling av teknikskulden, utan snarare på att vi lär oss att synliggöra den bättre.