Närmast obemärkt har det skett en revolution på kvittoområdet. Dels har nya avancerade lösningar för digitala kvitton lanserats, dels har skattemyndigheterna äntligen släppt kravet på papperskvitton och godkänner numera digitala kvitton. Men handeln drar benen efter sig och fortsätter att spotta ut sig de giftiga, miljöfientliga papperskvitton som nästan ingen längre vill ha.

Skattemyndigheterna vågade länge inte släppa kraven på papperskvitto av rädsla för ökat fusk och minskade skatteintäkter. Men nu känner de sådan tillförsikt för tekniklösningarna att de accepterar digitala kvitton i handeln, utan krav på papper, så länge det går att göra en så kallad kvittokontroll.

De lösningarna finns idag. Och de är eftertraktade. Under­sökningar visar att folk vill kunna spara kvitton på nätet eller mobilen. Då tappar man aldrig bort dem och kommer alltid åt dem. Man får bättre koll på sina inköp och blir tryggare i garanti- och försäkringsärenden.

De 1,4 miljarder papperskvitton som trycks ut i Sverige varje år kräver en avverkning av 60.000 träd. De flesta av dessa kvitton åker i soporna närmast omedelbart. Dessa kvitton är inte heller återvinningsbara.

Det många inte känner till är att de dessutom är giftiga. Konsumenter och butikspersonal som hanterar kvitton kommer dagligen i kontakt med det giftiga, cancerframkallande och hormonstörande ämnet bisfenol A.

Så varför dröjer handeln med att införa digitala kvitton? Det kan ju knappast komma som en överraskning att bisfenol A är farligt – eller att digitala kvitton numera är godkända av Skatteverket? Eller att kunderna slänger sina papperskvitton så fort de får dem i handen? Eller att de inte går att återvinna?

Branschorganisationen Svensk Handel påstår på sin hemsida att ”miljöfrågorna har stor betydelse för handelsföretagen” och att man ”prioriterar ett producentansvar för förpackningar med mera”. Men att de egna medlems­företagen dagligen spottar ur sig 380 miljoner oönskade, icke återvinningsbara och giftiga kvitton, det verkar inte spela någon större roll.

Kan vi få till stånd en folkrörelse och ett opinionstryck på handeln att börja er­bjuda oss konsumenter digitala kvitton istället för kvitton på papper, så vore det en av decenniets största miljöframgångar.