När Elisabeth Hoeflich började jobba med it på Continental i mitten av 80- talet producerade företaget främst däck och andra gummi-pro­duk­ter, som bensin­slangar och transportband till gruvindustrin. Sedan dess har Continental vuxit till en global aktör, och breddat sina verksamhetsområden genom en rad förvärv.

Inte minst har man köpt företag som tillverkar bilkomponenter, och idag är det bromsar, navigationssystem och annat till bilindustrin som står för den största omsättningen.

Under sina 26 år på Continental har Elisabeth Hoeflich arbetat inom nästan alla områden på företaget. Hon har varit CIO för automotive-gruppen och för däckgruppen. Hon har ansvarat för integrationen av General Tire, ett bolag som Continental köpte i USA.

Hon har programmerat och haft andra tekniska uppgifter, hon har varit projektledare och hon har varit avdelningschef på olika ställen i organisationen.

– För mig som CIO har det inneburit oändliga möjligheter. Jobbet har aldrig blivit långtråkigt eftersom jag alltid lärt mig nya saker och kunnat bidra till företagets utveckling, berättar Elisabeth Hoeflich när vi träffar henne på Continentals huvudkontor i tyska Hannover.

Lång väg till toppen

Att Elisabeth Hoeflich bott länge i Tyskland kan man höra på hennes brytning. Det var kärleken som förde henne hit efter att hon tagit sin examen som civilekonom på Handels i Stockholm 1974. Men i 1970-talets Tyskland var det ingen självklarhet att kvinnor yrkesarbetade och många av de jobb som krävde högre utbildning var i prak­tiken reserverade för män, berättar Elisabeth Hoeflich.

– Hemma har jag sparat många intressanta brev jag fått som svar på jobbansökningar jag skickat. I flera av dem står det att företaget omöjligt kan ge jobbet till en kvinna.

Trots motgångarna var Elisabeth Hoeflich fast besluten att arbeta inom det hon hade utbildat sig till, och så småningom fick hon jobb som säljplanerare på ett företag som pro­ducerade telefonanläggningar och datasystem.

– Det blev min ingång till it. Jag började inom säljorganisationen med presales, men blev allt mer intresserad av produkterna vi tillverkade, och jag lärde mig allt om dem, berättar hon.

Efter några år kände Elisabeth att it var något hon ville satsa på. Hon började leta efter företag med en bredare verksamhet där hon skulle få möjlighet att lära sig mer om området. Till slut fick hon jobb på Continental, som då var i färd med att bygga upp sin nya it-avdelning.

Familjen flyttade till Hannover och Elisabeth Hoeflich började arbeta med tillverknings-it (”manufacturing it”) ute på Continentals fabriker.

– Att vara ute i fabrikerna och se hur det gick till när produkterna framställdes var väldigt lärorikt. Jag kände hur jag snabbt drogs in i verksamheten och lärde mig saker som jag aldrig tidigare sysslat med, säger Elisabeth Hoeflich.

Ledarskapsteam i ryggen

I dag är Elisabeth Hoeflich en riktig topp-CIO. Med 2.000 anställda över hela världen är hennes kalender ständigt fullbokad. Men hon arbetar inte ensam. I ryggen har hon ett management-team på åtta personer.

– Vi har en mindre avdelning för corporate it och tre divisionella it-avdelningar: automotive, däck och Contitech [icke däckrelaterad plast- och gummiteknik].

Med en omsättning på 18 miljarder euro per år står automotive för lejonparten av Continentals verksamhet. Därefter kommer däck som omsätter 8 miljarder euro, och slut­ligen Contitech med 4 miljarder.

– Man kan säga att it-avdelningarna motsvarar dessa storlekar, säger Elisabeth Hoeflich.

Hennes management-team består av de CIO:er som är ansvariga för de olika divisionerna. I teamet finns också en CSO, en person som är ansvarig för infrastrukturstrategi, en som har ansvaret för licenser och kontrakt, en controller som har hand om finanserna och en som ansvarar för de applikationer och system som används på hela företaget, till exempel personalsystem, inköpssystem och collaboration system.

It-infrastrukturen är densamma för alla avdelningar, och man använder också en del gemensamma produkter, till exempel SAP.

– Men i och med att processerna är helt olika inom de olika områdena så måste vi ha tre skilda användningslandskap som speglar olikheterna, berättar Elisabeth Hoeflich.

Ledarskapsteamet träffas minst en gång i månaden. Ibland deltar också Elisabeth Hoeflich i styrelsemöten på de olika avdelningarna.

– På varje avdelning finns ett par tre viktiga projekt om året som diskuteras i styrelsen som jag engagerar mig i personligen, och som oftast inte bara omfattar it, säger hon.

Just nu är Elisabeth Hoeflich bland annat engagerad i arbetet med ett nytt PLM-program (product lifecycle management) för automotive.

Ett annat projekt där hon tar aktiv del är skapandet av en ny affärsstrategi på däcksidan: I vilken utsträckning ska Continental sälja däck direkt till konsumenter över nätet?

– Det är en knepig fråga eftersom vi riskerar att konkurrera med våra egna kunder, som i första hand är däckhandeln. Där måste vi fundera över hur vi ska sätta strategin och i de diskussionerna deltar jag, även om det är däck som bär ansvaret, berättar hon.

Elisabeth Hoeflich arbetar också med vanliga styrmedel, som individuella mål som sätts upp en gång om året och som kan leda till bonus för den som uppnår dem.

– Själv tycker jag också att det är roligt att diskutera andra saker än bara siffror, säger hon.

– Det som är lite tråkigt när man leder på corporate-nivå är att man inte hänger med i allt som händer i divisionerna. Det är delvis därför jag går in i större projekt. Jag har stor erfarenhet av projektstyrning och kan hjälpa till att strukturera och diskutera koncept och långsiktighet.

Ett område där Elisabet Hoeflich känner att hon har mycket att bidra med är infrastruktur.

– Här handlar det om att se till att det fungerar, att det är någorlunda billigt och håller hög kvalitet. Vi måste bestämma vad vi ska hålla internt, och vad vi ska outsourca. Det här är ju vanligtvis diskussioner som förs it-internt och inte på affärsnivå, men jag har valt att ha en strategiavdelning för it-infrastruktur som jag diskuterar de här sakerna med, säger hon.

Kritisk logistik

På ett företag av Continentals storlek pågår alltid flera stora, kritiska projekt parallellt. Just nu handlar flera av dessa om att byta ut system för att optimera logistikkedjan.

– De logistiksystem vi har idag börjar bli till åren. Marknaden har förändrats sedan vi byggde dem för 10–15 år sedan. En del marknader som var små har vuxit och vice versa. Därför driver vi för tillfället 12–15 förändringsprojekt under ett paraply som vi kallar ”supply chain roadmap”, säger hon.

Det arbetet sker på flera olika nivåer och Elisabeth är inte personligen inblandad i alla projekt.
– De projekt där jag är med och styr är de som är av mer strategisk betydelse. Till exempel det PLM-projekt som vi jobbar med på automo­tive-sidan, säger hon.

Dagens biltillverkare producerar inte sina bilar helt själva. Snarare designar de och sätter ihop bilar av olika komponenter som producerats av partners, såsom Continental.

– När vi samarbetar med en biltillverkare börjar projektet med en ”request for proposal”, där tillverkaren beskriver vad de behöver till sina nya bilar. Sedan diskuterar våra ingenjörer med dem och tillsammans tar man fram en teknisk specifikation, berättar Elisabeth Hoeflich.

– PLM, product lifecycle management, börjar för vår del med ett system där vi lagrar de här tekniska specifikationerna.

Därefter ska produkterna konstrueras. Det handlar om mekaniska produkter som bromssadlar och liknande, och elektroniska produkter som chip med program som styr olika funktioner i bilen. På Continental finns också en mjukvaruutveckling där man tar fram program, som exempelvis navigationssystem, berättar Elisabeth Hoeflich.

– De här olika delarna har också vissa masterdata som ska fördelas på flera olika system, och det är det vi arbetar med just nu. Vi vill att den här informationen ska vara sammanlänkad på ett bättre sätt, och därför behöver vi konsolidera ner så att vi får färre system som är mer integrerade.

– Vi har arbetat med det här projektet i snart två år, men det kommer att ta ytterligare ett par år innan alla som jobbar med forskning och utveckling på automotive-sidan arbetar med det nya systemet.

På corporate it arbetar man sedan ett år tillbaka med att införa interna sociala media. Projektet kallas för ”Connext” och baseras på två produkter: IBM Connection och Microsoft Sharepoint. Hitills har man rullat ut projektet i två olika faser, och nu utvärderas resultaten av Elisabeth och hennes kollegor.

– Vi vill uppmuntra till en nät-verks­kultur, och eftersom vi är ett företag med anställda utspridda på över 200 platser i världen känns det här som en rimlig lösning.

– Tanken är att Connext ska fungera lite som Facebook, men internt på företaget. Det är ett mer flexibelt sätt att kommunicera än mejl, man kan chatta eller lägga saker i Sharepoint. Det är integrerat med vårt mejlsystem, och man kan använda det för webbkonferenser och liknande.

– Jag räknar med att företaget kommer att bli betydligt effektivare när de anställda lättare kan dela med sig av sina erfarenheter. Det ska bli väldigt spännande att se hur det går!