Inom CIO-världen har det länge varit status att vara direkt underställd den verkställande direktören, berättar Johan Magnusson, forskare och föreståndare för Centrum för affärssystem vid Göteborgs universitet.

Rapporterar CIO:n till CFO:n eller ekonomichefen indi­kerar det att företaget ser it som en kostnadsfråga och inte en intäktsfråga. Att it filtreras genom ett kostnadsfilter.
För att förändra mönstret handlar det för finanschefen om att ha en strategisk idé kring it-frågor, säger Johan Magnusson.

Helst ska denne även vara med och driva it-strategiprocessen. I de fall där CIO:n är underställd CFO:n är detta extra viktigt.
Vilken rapporteringsstruktur som är den optimala skiljer sig från bransch till bransch. I Folksams bransch spelar it en annan roll än i olje- och energibranschen.

– Arbetar du i ett bolag som konkurrerar om pris blir det naturligt att it ställs under ekonomi. Verkar företaget däremot i en it- eller teknikdriven bransch och vill ligga i framkant inom innovation är det mer naturligt att CIO:n rapporterar till vd:n, säger Johan Magnusson.

Det är dock sällan det råder något direkt konkurrensförhållande mellan CIO och CFO, menar han. Även om det finns skillnader i perspektiv bör det inte vara några bekymmer att CIO:n rapporterar till CFO:n så länge CFO:n är transparent och inte undanhåller information. Problemen uppstår när ekonomi­sidan inte pratar med it-avdelningen utan håller it-chefen utanför.

Att CIO:n ofta vill skjuta till mer pengar till it för innovation och utveckling medan finanschefen drar i bromsen ser Johan Magnusson som ett klassiskt dilemma, även om den bilden har blivit
något av en klyscha.

– Med större resurser ökar möjligheterna att göra mer på it-sidan. Samtidigt är finanschefen ytterst ansvarig för att det ska gå ihop ekonomiskt. Det blir ofrånkomligt ett spänningsförhållande, konstaterar han.

Goda relationer är förstås a och o när CIO rapporterar till CFO. Utan ett bra samarbete finns det risk att CIO:n känner sig förbisedd. Den CIO som däremot är underställd den verkställande
direktören har ett annat inflytande på affären.

Men en sådan rapporteringsstruktur kräver ocskå ett annat, mer strategiskt tänkande.

– CFO:n och CEO:n har olika ansvarsområden och olika intressen. Sitter du som CIO med i ledningsgruppen kan du förändra affären och kommunicera ut möjligheterna med it på ett annat sätt än om du rapporterar till finanschefen. Men det kräver också ett annat konsekvenstänkande av dig som CIO,
säger Johan Magnusson.