Tror du att byod slår igenom 2013?

Patrick Andersson, it-chef Cambrex:
- Inte en suck! Inte i Sverige, och inte på industriföretagen. Men 2017 tror jag att det händer, kanske lite tidigare. Men vi är långt ifrån redo, företag har i allmänhet inte koll på våra egna smartphones ens. Ska vi börja släppa in personalens laptoppar? Möjligtvis kan det hända på it-konsultföretag med några få anställda, de kan hantera det. Men inget vettigt företag med 50-500 anställda kommer att göra det. I USA kan man se en ekonomisk vinst på stora bolag– plötsligt behöver man inte köpa in 30.000 nya bärbara i år. Men vi i Europa är konservativa. Det brukar ta fem år för oss att anamma såna här saker.

Hans Magnusson, it-chef Burlövs kommun:
- Ja, vi ser att det kommer, framför allt i skolorna. Det är något vi måste hantera. Jag tycker att vi ska sköta det själva i kommunerna istället för att outsourca – då får verksamheten ett mervärde och inte bara precis det vi handlat upp.

Anders Thörn, it-chef Göliska IT:
- Boyd är för oss att anställda i allt högre utsträckning ställer krav på ett bredare produktsortiment som arbetsgivaren ska stå för. Dessa produkter bör vara attraktiva även när den anställde kommer hem och vill använda dessa privat. Hittar man rätt produkter är detta en utveckling som gynnar kreativitet, kundfokus och leveransförmåga. Denna process pågår sedan något år tillbaka och kommer säkerligen att öka ytterligare under 2013.

Gunilla Augustin, fd CIO Ragn-Sells:
- Jag tror att det är avhängigt bolagets storlek. Och säkerheten är ett problem. Jag skulle vara lite försiktig, man ska nog inte vara först ut på banan utan vänta tills man löst säkerhetsbitarna.