Emma Åberg

Stockholm är fantastiskt! Och det ska stockholmarna bli var­se. Genom tips och guider i en app i telefonen ska de lockas att konsumera lokala upplevelser istället för att resa utomlands i tid och otid med växthusgasande flyg. Appen heter ”Upptäck Stockholm”, kommer från Stockholms Stad, och listar allt från badplatser till 4h-gårdar och jätteträd – ja, utomhusaktiviteter av alla slag inom Stockholms stads kommungräns. När du hittat något du vill roa dig med är appen kopplad till Google Transit, och tar dig till ditt resmål med klimatsmart lokaltrafik.

– Trendspaningar visade att stockholmarna vill leva storstadsliv men samtidigt ha mer naturupplevelser. Och att uppleva naturen och konsumera tjänster lokalt är ju klimatsmart i sig, säger Emma Åberg, projektledare för Klimatsmarta stockholmare under Stockholms Miljöförvaltning.

– Samtidigt ökade smartphone­användningen dramatiskt, så vi bestämde oss för att ta fram en app som skulle inspirera stockholmare att konsumera upplevelser här i sin egen stad, berättar hon.

  • Appen för IOS
  • Appen för Android

Från ax hösten 2010 till första limpa april 2011 kom appen i sin andra och nuvarande version i april 2012.
– Målet har varit att skapa en applikation som är så pass intressant att den håller över tid. Så förutom att så många som möjligt laddar ner den vill vi att den ska vara ständigt levande. Flera olika förvaltningar i staden arbetar med att uppdatera och lägga in information, säger Emma Åberg.

Vad hade ni för mål med appen, och har ni nått dem?
– Vi är ju en kommunal organisation, så vi har inte tänkt affärsmål. Vi hade ett kvantitativt mål att nå ut till ett visst antal stockholmare. Det målet var 50 000 nedladdningar på ett år, och det slog vi – jag tror vi hade
50 000 redan inom ett halvår. Och så hade vi som mål att göra en bra produkt, förstås, som håller över tid!

Har ni märkt av några oväntade resultat av projektet?
– Upptäck Stockholm har skapat mer publicitet än vi hade trott. Stockholms stad har uppmärksammats mycket, och vi har fått fara runt och prata om våra erfarenheter.
– Det är också något av det roligaste med projektet – att vi tagit fram en bra produkt som får massor av positiv uppmärksamhet. Kommuner hör av sig och vill bolla hur de ska ta fram bra appar, och vi försöker hjälpa dem med det.

Fanns det några jämförbara appar tidigare?
– Paris hade en app som vi tittade på och inspirerades en del av, men den var inte alls lika avancerad. Så innan det här projektet startades fanns det inga liknande appar med jämförbar omfattning.

Vem tog intiativ till projektet? Och vem utvecklade appen?
– Initativet tog jag och mina tre kolleger i projektgruppen på Klimat­smarta stockholmare. Vad gäller utvecklingen så har vi ju upphandlade konsulter i Stockholms stad.

Höll ni tid och budget?
– Inte riktigt, det beror på hur man ser det. Första delen av projektet höll budget, men sedan bestämde vi oss för att göra en större upp­datering till våren 2012 och därför lade vi också in mer pengar. Och vad gäller tidsplanen så – ja, det tog mer tid än vi räknat med.

Varför? Vad var utmaningarna?
– När vi började med Upptäck Stockholm 2010 hade det inte tagits fram någon mobilapp tidigare i Stockholms stad över huvud taget.
Så den största utmaningen för oss var att vi låg ett och ett halvt år före resten av vår organisation. Det hade varit mycket enklare om det funnits några riktlinjer och erfarenheter av tidigare appar att luta sig mot.

Så, hur löste ni det?
– Dels fick vi skjuta till lite extra tid i projektet, dels fick vi sätta oss in i tekniska lösningar själva.

Tekniskt vägval

Vilken teknik man skulle välja var inte självklart. Hösten 2010 talade man mycket om html5-appar som skulle gå att använda på alla enheter, oavsett operativsystem. Det var den vägen Stockholm valde från början, och den första versionen av Upptäck Stockholm var skriven i html5.

Men snart insåg man att den app man ville ha krävde mer än html5 klarade av. Nästa version blev en riktig, nativt programmerad app för IOS och Android.
– Och man ser ju nu på de html-appar som finns idag att de är inte jättebra, konstaterar Emma.

Har ni påverkat organisationen i stort med det här projektet?
– Ja, eftersom det var den första app som togs fram på Stockholms stad tror jag det har bidragit till att fler har velat ta fram egna appar och mobiltjänster. Det har nog också gjort att vårt projekt Klimatsmarta stockholmare har fått mer trovärdighet internt, i och med att vi har tagit fram en unik och lyckad produkt.

Har det också ökat miljömedvetandet i organisationen?
– Vi är ju Miljöförvaltningen, så här finns det så klart redan en stor miljömedvetenhet. Men jo, den har nog fått oss att tänka annorlunda kring hur vi lever våra liv. Det kanske inte bara handlar om att resurseffektivisera de verksamheter vi har och de liv vi lever – man kanske ska tänka nytt och leva på ett helt nytt vis. Appen visar ju att hållbar konsumtion inte behöver vara tråkig – tvärtom!

Går det att säga något om några praktiska miljöeffekter?
– Nej, det är väldigt svårt på den här sortens kommunikationsprojekt. Då skulle man ju behöva veta vad användarna hade gjort istället om de inte använt appen. Så nej, vi har inte gjort några sådana kalkyler. Vi gör annars mycket beräkningar på Miljöförvaltningen, men inte här.

Är det någon del i projektet som du vill kalla extra innovativ?
– Att vi inte skriver folk på näsan vad som är klimatsmart. Vi är väldigt måna om att inte gå ut med några pekpinnar, utan vi vill hellre inspirera och uppmuntra människor att leva mer miljövänligt. Minska utsläppen, men inte nödvändigtvis kommunicera detta med siffor och liknande.Sätter man en miljölogga på en app blir det kanske inte lika många nedladdningar, utan då lockar den mest en viss målgrupp.

Något mer du vill lägga till?
– Att människor kommer ut i grönområden och får en relation till sin miljö hjälper till att bevara de här
områdena på sikt, så att de får fortsätta vara grönområden. Det är också en hållbarhetsaspekt i projektet, säger Emma Åberg.

Av Linnéa Lindgren, Thomas Ewetz & Johan Wikberg. Foto: Andreas Eklund

   Läs även: Årets CIO 2012; Årets projekt 2012


Detta är CIO Awards

Varje år sedan 2005 ordnar CIO Sweden i december månad CIO Awards, en galakväll där Årets CIO, Årets projekt och Årets hållbara projekt koras. Vinnarna tas fram i en rigorös utvärderingsprocess som löper över mer än ett halvår. Läs om tidigare vinnare här.

CIO Awards har liksom tidigare år drivits i samarbete mellan CIO Sweden och Accenture i flera steg. I arbetet med att få fram våra fem finalister för Årets CIO har vi utgått från anmälningar som hade skickats in till tävlingen före sommaren, tips och egen efterforskning. Den första genomgången mynnade ut i en kortlista med cirka 30 kandidater som analyserades djupare och sållades ner till 10. För varje kandidat gjorde vi tre intervjuer: med kandidaten själv, med en representant från affärssidan, och med en representant från it. Varje intervju var 45 minuter lång med öppna frågor kring värde­skapande, leveransförmåga, ledarskap, innovationskraft samt miljö och csr. För Årets projekt och Årets hållbara projekt gjordes en intervju per kandidat utifrån kriterierna omfattning, värdeskapande, komplexitet, innovationshöjd samt för de hållbara projekten
miljöaspekter.
  Varje kriterium betygsattes och viktades. Underlaget i sin helhet och i sammanfattning skickades till juryn, som valde ut de slutliga vinnarna.
  Att välja ut finalisterna har varit ett spännande arbete. Även i år har samtliga kandidater hållit en mycket hög nivå.
  – Lars Bohm, Accenture

Årets jury

• Birgitta Klasén, styrelseproffs och före detta CIO på Pharmacia och EADS
• Stephan Carlquist, vd på Xynteo och före detta CIO på Electrolux
• Dennis Pamlin, klimatexpert
• Magnus Mähring, Handelshögskolan i Stockholm
Johan Magnusson, Handelshögskolan i Göteborg
• Lars Stigberg, skapare av PENG-modellen för it-styrning
• Lars Bohm, Accenture
• Ulrika Sandhill, chef­redaktör, CIO Sweden

Research:

• Linnéa Lindgren,Accenture
• Thomas Ewetz, Accenture

Fakta

Guide till lokala upplevelser med kollektivtrafikkoppling

It-stöd: App till IOS [länk till iTunes] och Android [länk till Google Play]

Användare: 80 000 på IOS, 11 000 på Android

Miljövinst: Svår att mäta

Så tyckte juryn

”En mobilapp som utan pekpinnar guidar stockholmarna till lokala upplevelser och hjälper dem att åka dit med lokaltrafiken. Istället för att resa med växthusgasande bilar och flyg ska man upptäcka pärlor på närmare håll. Ett projekt som är nytänkande, som ändrar människors beteenden och som går att applicera över hela världen. Och flera andra städer har redan inspirerats.”