Undrar du om dina projektledare håller måttet? Här är sju kompetenser de bör ha – eller utveckla.

1. Vara en god organisatör och skicklig på att multitaska.
Den organisatoriska förmågan hos projektledaren är inte sällan avgörande för hur ett projekt lyckas.
Projektledaren bör kunna hantera flera projekt och flera uppgifter samtidigt, och hålla koll på olika delar av projektet med dagliga uppföljningar.

2. Kunna ta kommandot och leda sitt team.
En projektledare behöver vara en god ledare. Hon behöver inspirera deltagarna, måla upp en vision om vart man är på väg och vara tydlig med de utmaningar som finns och hur man ska hantera dem.

3. Kommunicera tydligt.
Effektiv och tydlig kommunikation är a och o. En projektledare behöver hela tiden försäkra sig om att alla som påverkas av och är delaktiga i projektet har förstått vad som förväntas av dem. Och säkerställa att projektdeltagarna kommunicerar tydligt med varandra.
Man behöver också kunna avgöra vilken information som ska gå ut när, och till vem.

4. Veta när och hur man bör förhandla.
En bra projektledare behöver vara en skicklig förhandlare.
I de flesta projekt stöter man på folk som har skilda intressen och mål, och inte vill bidra till projektet. Då behöver man förhandla och försöka förstå vad som driver dem – för att motivera dem att hjälpa projektet framåt.

5. Ha koll på detaljerna.
Detaljer, stora som små, kan vara avgörande för projektets resultat.

6. Vara en snabb problemlösare.
Alla projekt stöter på problem. Då gäller det att snabbt identifiera och åtgärda dem. Hur projektledaren hanterar problem är en viktig bit i hur skicklig han är.

7. Kunna tekniken.
En bra it-projektledare behöver ha gedigen kunskap om de plattformar och den mjukvara som verksamheten använder.
Det allra bästa är om hon har sådan teknisk kompetens att hon själv kan utföra en del av uppgifterna i projektet - det brukar inge respekt hos övriga projektdeltagare.

IDG NEWS