En unik situation gjorde att Saabs it-chef Peder Johansson valde att insourca företagets serverdrift. Men trots att Saabs satsning var framgångsrik är han tveksam till insourcing som alternativ för andra företag.

Anledningen till att de flesta företag i dag outsourcar åtminstone någon del av it är förstås att det visat sig vara ett bra sätt att effektivisera, få tillgång till kompetens och resurser och samtidigt minska kostnaderna.

Men även om det finns många exempel på lyckade sourcingresor finns det också många företag som är missnöjda med sin outsourcing. En del av dessa överväger att insourca och ta hem sin it igen – men det är ett alternativ som man bör tänka över noga, menar Saabs it-chef Peder Johansson.

Som it-chef på ett företag inom försvarsindustrin är hans situation ganska unik. Det regelverk som gäller för Saab och andra företag inom försvaret säger att man inte får dela resurser med någon annan än sig själv.
– Vi får inte ha våra servrar stående utanför våra lokaler och vi får inte lagra data utanför våra egna sajter. Allt måste finnas hos oss och följa de säkerhetsregler vi har inom försvarsindustrin med tillträdesskydd och liknande, säger Peder Johansson.

Tidigare löste Saab detta genom att ha fem leverantörer. Tre var interna it-avdelningar som levererade de tjänster man inte kunde lägga utanför huset. Av externa leverantörer köpte man in arbetsplatsnära tjänster och en del serverdrift.
– Men när vi började räkna på det här kom vi fram till att den enda stordriftsfördel som vi kunde få var att själva samla all serverdrift inom en enda organisation. Det fanns helt enkelt ingen annan leverantör som kunde göra det billigare än vi själva och därför valde vi att insourca, berättar Peder Johansson.

Saab beslutade sig för att göra om hela sin sourcing-modell. Man började med att konsolidera sina bolag, de tre it-avdelningarna som hade hand om serverdrift och lagring blev till en och samtidigt tog man hem en del av de tjänster man outsourcat till externa leverantörer.
– Allt det vi fick lägga ut, som arbetsplatsnära tjänster, pc och den typen av saker, lade vi sedan hos en enda stor leverantör, berättar Peder Johansson.

Det enda syftet med Saabs sourcing var att komma åt de stordriftsfördelar i form av minskade kostnader som man hade svårt att uppnå då regelverket förhindrade att man la ut stora delar av it.
– I och med att vi är en försvars­industri som till stor del är inriktade på it så är vi i mindre behov av extern kompetensförsörjning. Vi jobbar väldigt mycket med it-lösningar i våra produkter, och vi har en enorm kunskap inom företaget. Våra affärsenheters personal är i vissa fall duktigare än min egen it-personal eftersom it är deras core buisness, säger Peder Johansson.

Positiv till outsourcing 

För Saab blev insourcingen lyckad, men att plocka hem outsourcad it är ingent Peder Johansson rekommenderar till andra företag.
– Jag hade aldrig kommit på den tanken om det inte vore för att basen för vår sourcing utgjordes av våra tre små it-avdelningar, säger han.

– När man en gång outsourcat är det både dyrt och komplicerat att ta hem det igen. Ofta har man lämnat ifrån sig rutiner, verktyg och arbetssätt och att flytta hantering och drift och köra back uper och rutiner är inget man gör över en natt.

Till skillnad från många andra företag sitter Saab dessutom på en väldigt hög it-kompetens, och det underlättade vid insourcingen.
– De flesta som outsourcar lämnar ju ifrån sig en del av sitt kunskaps­kapital. Många av de delar­na sysslar man inte längre med som beställare, säger Peder Johansson.

Men även om han påpekar att det är viktigt att behålla nödvändig kompetens inom företaget tycker han inte att svenska företag har outsourcat för mycket.
– Anledningen till att vi svenskar outsourcat i större utsträckning än man gjort i många andra länder är att vi är duktiga på samarbete. Dessutom är den nordiska sourcing-marknaden väldigt konkurrensutsatt och det gör att det är förmånligt att köpa tjänster.

– Om jag, med hänsyn till våra säkerhetskrav, hade haft möjlighet att outsourca mer här på Saab hade jag gärna gjort det. Då hade jag förmodligen kunnat sänka kostnaderna för vår it-drift ytterligare, säger han.

Och outsourcingtrenden kommer att fortsätta, tror Peder Johansson. Men på längre sikt räknar han med att vi får se en prisökning på vissa tjänster från leverantörerna.
– I och med att marknaden har mognat har leverantörerna hittat sätt att tillhandahålla standardiserade tjänster, men den som vill ha något utöver det kommer att få betala mer, säger han.

– Marknaden kommer också att bli mer uppdelad: enklare saker kommer man att lägga offshore i stora data centers medan de specialiserade tjänsterna hamnar hos lokala leverantörer som kommer att höja sina priser väsentligt.

Men Peder Johansson tror inte att en sådan prisökning skulle leda till att fler företag väljer att insourca.
– Outsourcingtrenden är här för att stanna. I framtiden kommer man att med teknikens hjälp att kunna dela allt från virtuella utvecklingsplattformar till pc och verktyg. Det är det som gör att man får ner kostnaderna och få tillgång till resurser, säger Peder Johansson.

Detta gäller emellertid inte för Saab och andra organisationer inom försvarsindustrin.
– Nej, här på Saab tror jag att vi av säkerhetsskäl kommer att behålla det arbetssätt vi har nu under ganska många år framöver. Lagstiftningen kring hantering av och kring information om krigsmaterial skärptes ordentligt vid halv-årsskiftet i fjol och det har gjort att vi har fått ännu svårare att dela saker med andra, säger Peder Johansson.