Det agila arbetssättet har gjort att det idag går att hitta smarta sätt att köpa billig it även för mindre företag. Sam­tidigt har finanskrisen och den osäkra konjunkturen lett till att större företag också börjat intressera sig för agila lösningar och virtuella team.
– Istället för att anställa och utöka utvecklingsavdelningen, kan man genom lösare former ha en mer dynamisk arbetsstyrka, säger Andreas Nilsson.

– Du kan prenumerera på ett virtuellt utvecklingsteam från Indien eller Kina och skala upp eller ner arbetsstyrkan beroende på vilka behov du har den månaden. På så sätt slipper du dra på dig höga kostnader och har samtidigt kapacitet att hantera arbetstoppar och lugnare perioder på ett smart sätt.

Men även om priset ofta framhålls som en viktig anledning till outsourcing så handlar det i slutänden om att hitta den lösning som fungerar bäst för företaget och det är CIO:ns uppgift att argumentera för det mest lämpliga alternativet, även när detta inte är det billigaste.
– Det handlar som vanligt om att bli bättre på att identifiera och synliggöra den ekonomiska nyttan med it. Ju duktigare CIO:er är på att synliggöra nyttan och värdet av it mot sin företagsledning, desto enklare är det att argumentera för en viss typ av lösning. Den bästa lösningen är sällan den billigaste, utan snarare den som har bäst passform jämfört med verksamhetens framtida behov, säger Andreas Nilsson.

Projektcoachen Ove Holmberg har jobbat för sprida kunskap om agila metoder och agil offshoring sedan början av 2000-talet. Han ser att det finns ett stort behov av att kombinera offshore-outsourcing med ett agilt arbetssätt, men i dagsläget är agil offshoring ingenting han rekommenderar företag att satsa på.
– Det finns säkert goda exempel, men den som vill ha snabba vinster bör inte satsa på agil offshoring just nu. Det krävs att man har minst ett tvåårsperspektiv för att överhuvudtaget få till en offshoring som man tjänar pengar på, säger Ove Holmberg.

Den svåraste biten när det gäller offshoring är att få företagskulturen att smälta samman med offshore-leveran­törens kultur, och det är en förutsättning för att få till ett agilt samarbete, menar Ove Holmberg.
– Det är väldigt svårt att lära sig någon annans kultur på distans. Det krävs att man sitter bredvid varandra, eller att verktygen blir så pass bra att man kan få till samma typ av kommunikation på distans.

– Samtidigt är det också en kulturfråga. Här i Sverige blir det allt vanligare att använda agila metoder och i Indien är det fortfarande väldigt styrt, medan till exempel Ryssland kommit lite längre, säger Ove Holmberg.

Ove Holmberg tror att det kommer att dröja tre till fyra år innan agil offshoring blir en vedertagen arbetsmetod. Till dess är hans råd till företagen att avvakta eller att satsa småskaligt.
– På sikt tror jag att många företag skulle tjäna på att titta på det här, men just nu bör man satsa mer långsiktigt och kanske mjukstarta genom att lägga ut något enstaka projekt.