Ju större företag – desto större mognad i att använda social medier. Så har det hittills sett ut generellt i Västeuropa, även om det givetvis finns undantag.

Men det är på väg att ändras. Enligt en undersökning från IDC växer användandet av sociala medier nu kraftigt hos små och medelstora företag. Och många räknar med att satsa det närmaste året.

I mitten av nästa år räknar 65 procent av de mellanstora bolagen i undersökningen, företag med mellan 250 och 499 anställda, med att arbeta med sociala medier.

Hos bolag med mellan 20 och 49 anställda väntas fyra av tio jobba med sociala medier 2014.

Fokus ligger fortfarande på att använda sociala medier för kundkontakt och marknadsföring. När det gäller andra processer är mognadsgraden fortsatt låg, rapporterar IDC.

IDC konstaterar att trots att sociala medie-verktygens användande i företagen växer snabbt, är kostnaden är en utmaning.

- De ekonomiska förhållandena gör det svårt att avsätta de investeringar som krävs. Så det är viktigt att tillhandahålla tydliga verktyg för att mäta ROI, samt best practices - och affärscase som levererar på affärsmålen, säger Nina Bonagura, senioranalytiker på IDC European Industry Solutions.