Från och med nästa år ska SMHI dela sina data med allmänheten. Nu är man inne på slutspurten, och vissa nedladdningstjänster lanseras redan i år.
– Det här påverkar allt – från applikationer och webbtjänster till teknisk infrastruktur, säger Håkan Borg, it-chef på SMHI.

Hur länge har ni hållit på?
– Vissa delar har pågått i fyra år ungefär. Det var sånt vi ändå behövde göra något, åt, som att modernisera våra arkiv. Vi har mycket gamla data som sparas för forskning och andra ändamål. Och man vill ju ha mycket statistik – köldrekord, snörekord, rekord på olika platser, säger Håkan Borg.

– Det här handlar ju mycket om att göra det möjligt för andra att göra tjänster med hjälp av vår data.

Foto: Martin Stenmark

Målsättningen är att ha API:er för delning av data, även om det i ett första steg blir enklare delningsformer.

– Sen kommer ju ganska snart krav på M2M-kommunikation (maskin till maskin, reds anm). Men vi börjar med myndighetskravet på att göra data tillgänglig, att man ska kunna söka upp den och hämta. På sikt får vi öppna upp med API:er, även om jag är osäker på om vi hinner det före årssskiftet.

Förändringen ställer stora krav på it-stödet. För att ha råd med tillräckligt kraftfulla superdatorer har SMHI inlett samarbete med Norge, där Norska väderinstitutet är partner.

– Då måste vi också få hela it-fabriken runt väderprognoserna att fungera på samma sätt i Sverige och Norge, säger Håkan Borg.
På den tekniska sidan jobbar SMHI med att öka kapaciteten i nätverk och kommunikationslänkar.

– När du får fler användare av tjänsterna ställer det också större krav på alla delar. Vi behöver skaffa tillräcklig prestanda och kapacitet. Mycket av det vi gör hänger samman med det.

Även datacenterlösningen byggs om, så att man får en redundans i två hallar.
– Det är också ett investeringstungt projekt. Vi försöker också att automatisera administrationsuppgifter, och lägga ut mer servrar och lagring på ett internt moln. Vi kallar det för att effektivisera våra processer, berättar Håkan Borg.

Hur mycket outsourcar ni och hur mycket görs internt?
– På applikationssidan gör vi det mesta i egen regi, men vi köper in mycket expertis. Vi ser till att kärntrupperna i teamen är egna resurser. Alla utvecklingsprojekt driver vi själva och vi jobbar mycket med agila utvecklingsteam.

Service desken och användarstödet har nyligen outsourcats. First line användarsupport hanteras externt, liksom allt Windows-relaterat. Linux är huvudmiljön hos SMHI, och utveckling och drift av den hanteras internt.

Hur funkar det att ha delar av supporten outsourcad?
– Det är precis nytt, så jag vet inte om man törs dra så mycket slutsatser än. Men än så länge tror vi att det ska fungera bra. Det är väl alltid lite inkörningsproblem med att hitta en bra dialog mellan oss och leverantören, och att hitta processerna.