2017 har hälften av alla it-verktyg som säljs Android. Det spår Gartner i en ny rapport.

Stämmer prognosen innebär det att Android blir det överlägset dominerande operativsystemet på den globala marknaden.
Jämförelsevis spås Apples IOS ha en marknadsandel på 17 procent år 2017.

Skillnaden mot hur det ser ut idag är stor: 2012 hade 22,5 procent av alla nya device - datorer, mobiler och surfplattor - Android. IOS andel var 9,6 procent.
Windows hade 2012 en marknadsandel på 15,7 procent. Den väntas om fyra år ha stigit till 19,3 procent.

De tre stora operativsystemen spås få en allt större roll. Andra operativsystem spås marginaliseras bredvid Android, IOS och Windows.

Blackberry/RIM och andra mindre operativsystem, som i prognosen benämns "övriga operativsystem", kommer år 2017 att ha en sammanlagd marknadsandel på 14,2 procent om Gartner får rätt. I dag är andelen för RIM samt övriga mindre operativsystem 52,2 procent.