Advokaterna Anders Perméus och Daniel Lindberg har jobbat med it-avtal i 17 år. Nu släpper de boken: ”It-avtal – en kommentar till it-branschens standardavtal”.

Varför behövs en bok om it-avtal?

– Många it-avtal, inklusive it-branschens standardavtal, är väldigt leverantörsvänliga. Hamnar man i tvist har man som beställare inte mycket att hämta. Vi vill uppmärksamma folk på hur skrivningarna i avtalen kommer att slå i en rättsprocess. Vi har sett hur de kan leda fel, och försöker uppmärksamma de som skriver avtalen på detta redan i ett tidigt skede. Vi pekar på fällor och föreslår hur man kan formulera det annorlunda, säger Anders Perméus.

Vem ska läsa boken?

– På större företag är både it-avdelningen, inköpsavdelningen och bolagsjuristerna involverade i it-avtalen. Alla är betjänta av att läsa den, men den är skriven på lite juridiskt fikonspråk så bolagsjurister är nog de som tycker den är mest lättillgänglig. Men har man jobbat mycket med it-upphandlingar kan man förstå mycket även som it-chef.

Vilka är de vanligaste problemen kring it-avtal?

– Förseningar. Och att funktionaliteten och kraven förändras med tiden. Vissa leverantörer är snabba och kundvänliga och kan hantera det här, andra tar inte till sig de behov som kunden har. Och testförfarandet, det är nästan alltid under all kritik. Det är märkligt – jämför man med byggbranschen har man alltid en oberoende besiktning. I it-branschen ska istället kunden sitta och acceptanskontrollera.

Slipper man anlita jurist om man läser boken – då gör ni ju er själva arbetslösa?

– Visst ger vi bort en del av vår usp i den här boken. Men vi tror att det är så komplexa frågor det handlar om, att man för de viktigaste avtalen vill anlita en advokat som sysslat med det här länge. Vi kanske tappar lite genom att sprida vårt know-how, men jag tror att vi får igen det.

Tre avtalstips från Anders Perméus – så undviker du fällorna

1. Säkerställ exakt vad ni vill ha. Vad vill ni att ett system eller program ska kunna göra? Matcha det stenhårt mot leverantörens kompetens.
– Man måste veta att man kan få det slutresultat man vill, säger Anders Perméus.

2. Ha en oberoende leveranskontroll. Ta in en oberoende besiktningsman, någon som kan objektivt värdera, utifrån avtalsspecifikationerna, om man levererat det man lovat.
– Det skulle lösa många tvister, konstaterar Anders Perméus.

3. Lös tvister så fort som möjligt. Tvister har en tendens att bli långa, dyrbara – och köra slut på personalen. Försök lösa oenigheter snabbt, genom förlikning. En metod är att ta in medlare, en oberoende jurist eller tekniker som får komma med ett förslag på lösning.

Det är också viktigt att ledningen tar ansvar för tvisten – det ska inte övrig personal behöva göra.

– Tvister är enormt kostnadskrävande och tröttar ut personalen. Anställda känner sig utpekade och ansvariga för att det blivit som det blivit. Det är vanligt att de säger upp sig, och när advokaterna kommer in och ska samla bevis finns nyckelpersonerna inte kvar.

– Det tar också mycket tid för personalen – advokaterna måste exempelvis sitta kanske 100 timmar med bolagets inköpsavdelning. Det blir oändliga möten där man ska samla in massa information för att bygga sitt case. Så lös tvister snabbt, innan de eskalerar, råder Anders Perméus.