63 procent av Sveriges kvinnliga it-studenter vill inte jobba som it-chef. Bland männen är det bara 29 procent som tackar nej till rollen. Det visar en undersökning från TNS Sifo och telekomföretaget TDC.

Medeleine Kazemi, it-student vid KTH, har en förklaring till siffrorna:
- It-branschen är fortfarande en mansdominerad bransch och som tjej är det inte så lockande att behöva slå sig fram i en alltför grabbig miljö. Då kan nog andra miljöer locka mer. Att det dessutom fortfarande finns en föreställning om att man som tjej i it-branschen är annorlunda tror jag också bidrar till att många tjejer inte är intresserade av jobbet, säger Madeleine Kazemi, som läser industriell ekonomi med inriktning programvarudesign.

På sikt riskerar andelen kvinnliga it-chefer att minska: 2007 var andelen 10 procent, och 2011 hade den stigit till 23 procent enligt tidigare rapporter från TDC.
Av dagens studenter är bara 7 procent av de som kan tänka sig att bli it-chef kvinnor.

Ett förslag på hur man kan locka kvinnor till it-chefsjobbet är att möjliggöra distansarbete. 84 procent av kvinnorna i undersökningen tycker att det är viktigt, jämfört med 68 procent av männen.
Andra faktorer som de kvinnliga studenterna värderar högre än de manliga är ”strulfria it-system”, friskvårdsbidrag och eget rum.