– Det som har styrt utvecklingen av den traditionella webben de senaste tio åren är allt större skärmstorlekar och ökad bandbredd. Effekten har blivit att vi ska rymma allt mer innehåll på sidorna, och med förhållandevis tung grafik. Minsta lilla del av sidan har fyllts med innehåll. Nu ser vi en motreaktion mot det, att vi vill rensa bort, säger Emil Salonen.

Och även den traditionella webben kan vinna på förenkling, menar han. Det begränsade gränssnittet tvingar oss att fokusera.
– Forskning har visat att om en besökare ställs inför 20 olika val, exempelvis länkar på en webbsida, är man inte lika benägen att gå vidare. Det är för många val. Hjälp besökaren genom webbplatsen istället!

Det är just vad mobile first erbjuder. Utforma för mobilen – och skala upp för de större formaten. Målet är att användarupplevelsen ska bli bättre än tidigare.

En förutsättning för en lyckad design är dock att den görs utifrån noggrann analys av användarnas behov. Vi förändrar vårt beteende på den mobila webben. För inte länge sedan bedömde man att mobilen främst används när vi är i rörelse och för informationsbehov i stunden.

– Det stämmer inte idag – mobilsurf sker lika mycket i hemmet och på jobbet. Mobilanvändarna är överallt och de använder mobilen under hela dagen. Men var användaren befinner sig har betydelse för vilket ”mindset” de har, säger Emil Salonen.

En Google-studie har identifierat tre huvudsakliga typer av användarsituationer och behov. De kallas bored now (underhållning/inspiration), urgent now (direkt behov av specifik information) och repetitive now (återkommande besök till en tjänst).
– Och användar­situationen bör identifieras när tjänsten ska utvecklas, säger Emil Salonen.

Mobilanvändarna tenderar också att bli allt mer benägna att handla.
– Förut såldes det mest spel, musik och ringsignaler via mobilen. Idag säljs mer och mer fysiska produkter, men än så länge uppfattas mobilen inte som en fullt lika seriös kanal. Kunderna gör främst sin research där, sedan går de in på datorn hemma och handlar.

Det vi sett hittills är bara början. Vissa menar att en mobile first-strategi kan verka innovationsfrämjande på företaget. Mobilens alla fuktioner öppnar dörren för innovation: touchtekniken, positionering, kameran, tjänster som drar nytta av ljud och video.
– Det går också att känna av mobilens vinkel i relation till marken, något som hittils har använts främst i spel och underhållningsfunktioner, säger Emil Salonen.

Vissa sådana funktioner kan idag inte användas på mobil-webben, men går att bygga in i en app, till exempel mikrofonen.

Så det finns fördelar med app framför mobilsajt, men på senare år har apparna ifrågasatts. Vem ska använda appen, varför, hur, och hur ofta?
– Många företag har en övertro på att användarna ska ladda ner appen, men det är en relativt stor tröskel. Och gör de det – är tjänsten och innehållet då tillräckligt bra för att de ska fortsätta använda den? Det är få förunnat att ha så starka tjänster, säger Emil Salonen.

Utöver arbete med innehåll, design och webbutveckling bör mobilsatsningen in­begripa anpassning av underliggande system och drift.

Mobila applikationer hämtar data från många olika källor, som ofta designats för webb, inte för mobil. Här kan man behöva optimera för svarstider, minska antalet serveranrop och mängden data som ska laddas ner.

– En surfsession på mobilen är kortare och användarna måste fångas snabbare, både med hjälp av väl genomtänkt innehåll och prestanda.

En annan utmaning gäller driften. Många företag står idag med en spretig flora av mobila tjänster, inte sällan initierade av enskilda avdelningar, vilket leder till ökade kostnader för både underhåll och drift.

– Det innebär en utmaning att samordna och styra. Där är den mobila webben att jämföra med var den traditionella webben befann sig för 15 år sedan, säger Emil Salonen.

Att bygga separata sajter och appar för olika kanaler är en i bästa fall snabb lösning, men administrativt ohållbar. Vill man undvika att göra separata webbar för samtliga skärm­storlekar är responsiv design en vanlig lösning. Med hjälp av media queries i html 5 känner webbläsaren av skärmbredden och formaterar innehållet därefter.

– Grundinvesteringen blir större om man utvecklar från scratch enligt mobile first. Men om du kan konsolidera flera kanaler får du en betydligt bättre infrastruktur. Det du investerar i början har du igen i underhåll av sajterna, säger Emil Salonen.

Kan man hämta hem en mobilinvestering i nya affärer?
– Jag skulle säga att du inte tappar affären om du gör en satsning. Titta på er egen besöksstatistik – många har idag hela 30–35 procent av besöken via mobil. Det är mycket. Så ge besökarna vad de behöver. Går du dessutom över till en mer lättskött plattform kan du spara pengar, säger Emil Salonen.