Grunden i nätverkande är att både ge och ta. Det anser Hélène Hernmarck Olsson, expert och författare till boken ”Förför och berör” där hon tipsar om hur man blir ett ess på att bygga nätverk.
- Först och främst måste man ut och röra på sig för att bygga nätverk, det går inte att sitta fast på kontoret. Sen behöver man vara påläst. Vad är mitt syfte? Vad vill jag gå på – och vad ska jag få ut av det? säger Hélène Hernmarck Olsson.

Som CIO eller it-chef har man som regel ganska ont om tid. Det går inte att springa på allt. Då gäller det att sålla medvetet och fundera på vad man vill göra och utveckla.
- I en storstad som Stockholm finns det tjugo på dussinet av olika slags mötesplatser. Bor man i Sundsvall är det kanske lättare att välja. Jag rekommenderar att man är med i ett eller två branschforum, och att man även funderar på var kunderna finns, säger Hélène Hernmarck Olsson.

Nätverkande handlar om kvalitet – inte kvantitet. Att vara med i ett enda nätverk av CIO:er som träffas några gånger om året kan räcka, så länge man ser till att dyka upp på träffarna.
- Att vara med i ett nätverk tar tid om man ska få ut något av det. Jag tror inte att det är bra att vara med i tio olika nätverk, säger Hélène Hernmarck Olsson.

Det finns fyra nycklar till framgång när man är ute och nätverkar, anser Hélène Hernmarck Olsson: intresse, lyhördhet, ödmjukhet och respekt.
- Har man inte dessa fyra med sig blir man inte särskilt spännande. Många tror att de själva är så intressanta. Men man får ut väldigt mycket om man istället låter folk få prata om sig själva eller sin business. Ställ frågor! råder Hélène Hernmarck Olsson.

Vad kan man säga om man har svårt att komma på något att prata om?
- Är man på ett seminarium eller forum kan man alltid relatera till vad de pratat om på scenen. Fråga vad personen tyckte om hans eller hennes åsikt, relatera till sammanhanget ni befinner er i.

Har du några bra öppningsrepliker?
- Jag brukar säga att om man blir helt ensam och stående i ett hörn, så ska man ställa sig nära kaffemaskinen. Det är där alla är! Sträck fram handen, ”Jag heter Héléne och jag jobbar där och där. Vad heter du?”

Man bör också tänka på hur man gör entré, råder Hélène Hernmarck Olsson. Det är helt okej att gå fram till en grupp och ansluta till konversationen, men man bör göra det smidigt.
- Om någon är mitt i en mening storman man inte in och bryter samtalet. Man avvaktar en aning och lyssnar in vad de pratar om. När det blir en paus kan man presentera sig.

Vad ska man undvika att prata om?

- Sig själv! Oavsett vem man är ska man undvika att bara prata om sig själv, och om personliga saker.

Fakta

1 Var påläst och tänk igenom vad du vill få ut av nätverkandet. Välj dina aktiviteter – och tänk igenom varför du är där.
2 Ställ frågor istället för att prata om dig själv. Var lyhörd, intresserad, ödmjuk och visa respekt.
3 Kom ihåg att nätverk är en färskvara. Underhåll ditt nätverk genom telefonsamtal, mejl och möten. Håll koll genom Linkedin och ta exempelvis kontakt när någon byter jobb.