Om man skulle fråga svenskarna själva hur de är i näringslivet skulle de flesta säga att de är ärliga, tror kommunikationsexperten Colin Moon.Men han menar att den bilden inte alltid stämmer.
– Svenskar tror själva att de är diplomatiska och lösningsorienterade, och att det är därför man ofta får tjänster inom den internationella politiken. Det må vara sant. Men hur ärligt är det egentligen med diplomati? säger han.
– Svenskar är konflikträdda och har svårt att säga nej, och då hittar man andra sätt att säga nej på. Det är något som irriterar exempelvis finnar som anser att svenskar är mesiga och aldrig kan ta ställning.

Post-CIO:n Joss Delissen håller med, svenskar är konflikträdda. Men han tror inte det säger något om vår eventuella ärlighet.
– Alla svenskar jag haft att göra med har varit öppna och ärliga, men man borde helt klart bli bättre på att ta konsekvenserna av sina handlingar. Det tvingas man göra på ett helt annat sätt i Holland, säger han.

Samtidigt menar Joss att svenskar i arbetslivet är mindre känslostyrda än många andra. I Sverige är det det rationella som styr, och internpolitiskt maktspel är ingenting man ägnar sig åt i speciellt stor utsträckning.
– Jag upplever att svenskar lägger mer tid på det logiska och mindre tid på att lobba för olika saker. Om man samarbetar med exempelvis fransmän lägger de minst 50 procent av
tiden på lobbying, säger Joss.

Baksidan är att de resonliga svenskarna kan bli tagna på sängen av nationaliteter som använder mer offensiva förhandlingsstrategier. Det tror Martin Börjesson, svensk it-chef på danska järnvägsbolaget DSB.
– Svenskar är ganska lätta att köra över. I Danmark är förhandlingarna mycket tuffare, du skulle aldrig kunna köra över en dansk på samma sätt, säger han.
– Om du har ett kontrakt i Danmark är det det som gäller. Att ”vara lite schyst” finns inte.

Martin själv har idrottsbakgrund och tyckte sig vara ”van vid raka puckar”, men upplevde ändå det danska företagsklimatet som ganska rått och jobbigt när han först kom dit.
– Jag tror inte alltid att den här hårda attityden som danskarna har är så gynnsam. En sak som de faktiskt kan lära sig av svenskarna är att man kan få samma resultat i förhandlingar även om man kompromissar och är schyst, säger han.

I Sverige har vi en tradition av platta organisationer, inom både politik och näringliv. Få länder är så ohierarkiska som Sverige. Vilket kan vara en utmaning för utländska chefer.

Joss Delissen tycker att såväl holländska som svenska företag har en sund inställning till hierarki, men säger att det var en chockartad upp­levelse att börja som chef i Sverige.
– Jag har en bakgrund inom det holländska försvaret, och när jag kom till Sverige tyckte man att jag var alldeles för direkt. Jag var tvungen att lära mig att göra saker på det svenska sättet och bemöta medarbetarna som man gör här, berättar han.
– Som chef måste man nog vara snällare mot svenskar. De uppskattar inte alltid att man pekar med hela handen. I Holland kan det bli häftiga diskussioner och det händer att folk slår näven i bordet. Det skulle aldrig ske i Sverige.

Trots att Danmark på många sätt påminner om Sverige är det uppenbart att landet ligger närmare kontinenten, menar Martin Börjesson.
– Respekten för chefen är betydligt större i det danska arbetslivet.

Chefsrollen i Sverige har genomgått en utveckling, menar han, som inte alls syns lika tydligt i Danmark.
– På 50- och 60-talet fanns det också i Sverige en stor distans mellan chefer och medarbetare. Men det förändrades. På 80- och 90-talet skulle chefen vara integrerad i gruppen.
– Idag ska svenska chefer vara både och. Man ska vara en del av teamet men samtidigt kunna fatta beslut. Dit har man inte kommit i Danmark. Här är uppdelningen mellan chefer och medarbetare fortfarande väldigt tydlig, berättar han.