I ett av sina mest underliga verk berättar den argentinske författaren Jorge Luis Borges om en speciell fågel som utmärker sig genom att flyga baklänges. Kanske för att den struntar i vart den är på väg – eller är fixerad vid varifrån den kommer ...

Den fågeln är jag tämligen säker på att ni stött på. Den lär ha varit närvarande vid många beslut som gjort er organisation till vad den är idag. Involverad i budgetsättning, prognostisering och annat planeringsarbete. På sätt och vis kan man ana dess närvaro så fort vi börjar tala om redovisningen som en källa till information om framåtriktade beslut.

Även i managementlitteraturen är denna fågel förvånansvärt vanlig. Böcker som ”Good to Great” proklamerar ett resurs­baserat synsätt, som skiljer sig från tidigare synsätt bland annat genom ett introspektivt fokus. Tidigare dominerade det extro­spektiva synsättet från bland andra Michael Porter. Och visst kan man känna fågelns närvaro även här.

Och visst kan man förstå den underliga fågeln.

Visst finns det en trygghet i att blicka bakåt? Det teoretiska arbetet kring teknikskuld (som jag skrivit om i tidigare krönikor) är ju även det en flört med fågeln. Vi försöker förstå framtiden genom att blicka bakåt. Eller som Narcissus ner i dammen, där vår underbara spegelbild blir en fast arkimedisk punkt ...

Nej, idag har vi tekniska förutsättningar att lyfta blicken och se inte ned i dammen utan framåt. Vi har verktyg som helt kan revolutionera hur vi analyserar och fattar beslut. Men tyvärr sitter vi fast i fågelns klor, och litar på modeller som historiskt visat sig fungera. Men vad händer om inte historien är god nog?

Ett bra exempel på den modell jag önskar mig är de märkliga parapsykologiska satsningar som CIA försökte med på 60-talet.En ”Rainbow Brigade” skulle till exempel försöka avrätta dikta­torer med tankekraft. Varför i hela friden då? Jo, resonemanget var enkelt: Trots att det i stort sett är helt dömt att misslyckas, måste vi satsa på det. För vad händer om Sovjet försöker sig på det först, och lyckas?

Så ska det se ut! Jag vill se en ”Analytisk brigad” i organisationen, där man unnar sig avancerade analytiska experiment helt isolerade från den förrädiska fågeln.

* * *

Har du ännu inte bekantat dig med Borges författarskap kan jag bara gratulera: du har något fantastiskt framför dig. En förfat­tare som enligt egen utsago inte skrivit några böcker, utan bara refererar tidigare verk (som underligt nog ingen annan känner till). Som först etablerade sig som översättare, men som i hemlighet förde in egna kapitel i det han översatte – eller så ”över­satte” han verk som långt senare visade sig aldrig ens ha funnits. En gubben i lådan med en nyckel till en helt annan förståelse­nivå än den som dominerar idag. En uppfinnare av det skedda – och baklängesfågelns största fiende.