Det är fredagkväll. För några dagar sedan hade jag precis uttryckt åsikten att de offentliga inköpsorganisationerna tagit stora kliv i utvecklingen för hur de samverkar med sina leverantörer, och att de nu till och med generellt sett är bättre än de stora privata företagen. Det är den här fredagskvällen som tilldelningsresultatet av en större upphandling anländer.

Det framgår ganska snart att utfallet är totalt värdelöst. Totalt värdelöst om man som företag vill leverera kvalitet till landets kommuner och landsting. Totalt värdelöst om man vill vara ett seriöst konsultföretag. Totalt värdelöst om kunden vill få sina avrop bemannande med kompetens.

Det är genomsnittspriser som visar på att många anbudslämnare konsultprostituerat sig för 1 krona i vissa kategorier, för att sedan lägga en dräglig timpenning i den kategori man vill svara på avrop.

Det får mig att tänka tankar som om det finns kartellbildningar bland de större konsultbolagen. Är det insiderinformation som fått dessa anbud att gå igenom kapitel 12 i LOU – onormalt lågt anbud kräver en förklaring. Att sälja en konsult för 1 krona kräver sin förklaring. Och som vi vill se dessa förklaringar.

Men ack, det får vi inte. Vi får svaret att SKI inte omfattas av offentlighetsprincipen och inte lämnar ut anbud.

För drygt ett år sedan genomförde vi en kundundersökning som resulterade i en Trendrapport om konsultbranschen och vad våra kunder önskar sig av konsulter och hur man vill jobba tillsammans framöver. Vi fick ta del av tankar och erfarenheter från över 200 stycken konsultköpare (varav hälften inom offentlig sektor). Denna trendrapport visar tydligt att vi och alla andra konsultbolag har mycket att vinna på att utveckla vårt sätt att jobba med kunder och att förhålla oss till dem med respekt. Det kommer både kunderna och konsultbranschen att vinna på.

Men just nu känns det som om det är motvind. Både från beställarna och från våra stora branschkollegor.

Det är inte att utveckla sättet att jobba på, genom att ge dåliga förutsättningar i en upphandling.

Det är inte heller att respektera vare sig konsultbranschen eller våra kunder, när anbudsgivare utnyttjar dessa dåliga förutsättningar och konsultprostituerar sig för 1 krona.

Våra konsulter är i varje fall inte till salu för 1 krona.

Pernilla Eriksson
Vd, Donald Davies & Partners