2007 blev Freddie Larsson tillfrågad att ta över tjänsten som CIO på Finnveden. Det var en speciell situation, Finnvedens it-avdelning fungerade dåligt och personalomsättningen var hög. Freddie Larsson saknade tidigare erfarenhet och skulle dessutom vara pappaledig två dagar i veckan. Men när han funderat en tid på saken bestämde han sig ändå för att anta utmaningen.

– Jag tänkte: ”Hur svårt kan det vara?" Jag hade ju själv haft en massa oinspirerande chefer som trots bristande kompetens upprätthållt ett acceptabelt chefsskap, berättar Freddie Larsson.

Genom att lyssna på medarbetarna och sätta sig in i hur verksamheten fungerade lyckades Freddie Larsson snart vända utvecklingen på Finnveden. Att vara chef var på många sätt lättare än han hade tänkt sig men samtidigt fanns det många stunder då han önskade att han hade haft någon att rådfråga. Därför beslutade han sig för att skriva en bok för andra som befann sig i en liknande situation.

Boken ”Kan jag så kan du – det självspeglande ledarskapet” hade från början arbetsnamnet ”Det moderliga ledarskapet”.

– Ett moderligt ledarskap handlar om att vårda relationerna till medarbetarna, lyssna och stötta, men framför allt om att vara sig själv, säger Freddie Larson som menar att kvinnor ofta har en sundare inställning till ledarskapet än män.

– Vi män har ofta en mer hierarkisk syn på chefskapet, det handlar mycket om att klä sig i roller, titlar och befattningar. Det är något som vi måste komma ifrån. Dels för att det inte fungera och dels för att kommande generationer, 1990-talister och 2000-talister, inte acceptera den typen av chefer. De vill kunna gå upp och prata med vd:n eller en styrelsemedlem och snabbt lösa de problem som uppstår. De förväntar sig att de lyssnar och de kräver att bli behandlade som de unika individer de faktiskt är.

– Så måste det också gå till i framtiden. När världen går allt snabbare måste man vara flexibel och innovativ och inte fastna i roller och prestige.

Freddie Larsson menar att det absolut viktigaste för en chef är att vara sig själv. Om det finns ett glapp mellan den man är och den roll man spelar lyser det igenom och man tappar sin trovärdighet.

-Den vi är som individ speglar vem vi är som ledare. Om vi bär med oss roller, värderingar, krav och tankar som strider mot dem vi är tappar vi bort oss själva och därmed även vårt ledarskap. Då blir det svårt att skapa de förutsättningar och den kultur som föder synergier, solidariskt beteende och inspirerade medarbetare.

Ett problem som finns bland chefer idag är att man inte vågar fråga, eftersom man tror att man som chef ska ha alla svar. Men att fråga är bra menar Freddie Larsson som själv spenderat många timmar som it-chef och management-konsult med att stå bredvid medarbetare i kassan eller på lagret för att prata om hur de upplever sin arbetssituation och vad de hade för behov.

– Genom att fråga visar man intresse. På det sättet skaffar man också nödvändig information om hur verksamheten fungerar och vad medarbetarna behöver.

Att lyssna på varje enskild medarbetare och se varje individs förväntningar och vad den personen kan bidra med är också väldigt viktigt menar Freddie Larsson.

– Som chef har man i uppgift att sätta ramarna, men innanför de ramarna bör man ge medarbetarna utrymme att lösa problem på de sätt de anser vara bäst. På så sätt tar man tillvara människors tankar och idéer och verksamheten blir som ett självspelande piano, alla gör sitt jobb och saker flyter på av sig själva.

Som chef måste man då och då gå in och se till att man strävar mot samma mål, men om någon tappar kursen handlar det om att försiktigt putta tillbaka personen på rätt bana utan att ta över arbetet, eller tvinga medarbetaren att göra på ett annat sätt menar Freddie Larsson.

Mätbarhet, uppföljning och kontroll är ledord för många företag idag men Freddie Larsson menar att fixeringen vid olika mätverktyg och processer har gått för långt och det har påverkat chefsrollen negativt.

– Många chefer tror att om man har tillräckligt bra verktyg eller effektiva processer behöver man inte göra så mycket som chef. Men egentligen är det tvärtom, om man jobbar med företagskulturen och ser sina medarbetares potential och behov fungerar verktyg och processer mycket smidigare.

Freddie Larsson menar att många stirrar sig blind på enskilda delar som ska mätas och utvärderas, istället för att se till helheten.

– Att hela tiden fokusera på att nå konstruerade verksamhetsmål är att styra från fel håll. Istället bör man jobba för att skapa förutsättningar för medarbetarna. Det kommer indirekt att leda till att du når målen på ett betydligt mer effektivt sätt, säger Freddie Larsson.

Men att gå upp till ledningsgruppen och säga att du bestämt dig för att sluta mäta och strunta i utvärderingen kanske inte är så populärt?

– Precis som i all kommunikation man som CIO har med ledningsgrupp och chefer handlar det om att bygga förtroende. Att hota med skrämselpropaganda och säga att ”vi måste göra det här, annars…” är något som vi it-chefer är väldigt bra på men det är inte en speciellt effektiv metod. Det är bättre att lyssna, att fråga, att komma med förslag på lösningar och leverera. Så bygger man förtroende.

Freddie Larssons 5 tips för framgångsrikt ledarskap

1. Var dig själv. Det situationsanpassade ledarskap som funnits i 50 år fungerar inte. För att vara trovärdig som chef måste du vara dig själv. Det innebär också att du måste hitta en arbetsplats där du passar som chef.

2. Våga visa känslor. Kommunicera med känslor, våga prata om känslor med dina medarbetare. Patos skapar kraft och gemenskap.

3. Sköt ditt jobb och låt andra sköta sitt. Du behöver inte gå in och kontrollera allt och detaljstyra. De chefer som säger att de måste jobba 60 timmar i veckan gör något fel.

4. Prioritera rätt saker och gör det du prioriterat på rätt sätt.

5. Våga fråga. Du behöver inte veta allt från början. Att fråga är det bästa sättet att få nödvändig kunskap om verksamheten och information om medarbetarna.