Det har varit sju hektiska månader för Otto Dyberg sedan han bytte jobb från it-företaget Tobii Technology till kollektivtrafikkoncernen Keolis. Sedan han tillträdde i mars har han hunnit med att slutföra en it-sourcing till Telecomputing av hela bas-it-funktionen.
– Under hösten ser vi över vår governance och systemförvaltningsmodell. Keolis har tidigare haft allt in-house, så att få organisationen att anamma ett annat sätt att arbeta med it-beställningar, förändring och projekt är ett gediget arbete. Jag har stort fokus på att it-funktionen ska förstå och stödja verksamheten och affären, säger Otto.

På många företag går affärsutveckling och it-utveckling hand i hand. Hur är det på Keolis?
– Helt självklart ser jag it som en del av affärsutvecklingen. Regeringen har satt som mål att man ska fördubbla det kollektiva resandet fram till år 2020. Där ser jag att det finns massor vi kan göra inom it-området för kollektivtrafiken, både själva och ihop med våra uppdragsgivare, trafikhuvudmännen vilka bland annat består av SL och Västtrafik. Vi kan med smarta kanaler, appar och buss-it förbättra informationsflödet för resenären. Några exempel är förbättrade reseplanerare med realtidsinformation om hur full nästa buss är, exakt när den anländer och digitala infoskyltar i bussar som visar anslutningar och restider. Det viktigaste är resenärsupplevelsen, att resenären är i fokus, information och it är en stor del i detta.

Som resenär kan det verka som om kollektivtrafiken sköter sig själv. Men det krävs enormt mycket it för att Keolis trafik ska kunna rulla dygnet runt.
– Första gången jag hörde talas om Keolis tänkte jag lite skämtsamt, "hur mycket it kan det vara att köra lite buss ...?" . Nu vet jag. Massor!
– För att få perspektiv: En vanlig dag kör SJ cirka 100 000 resenärer i tågnätet i hela Sverige. Samma dag kör Keolis 60 000 resenärer bara på en av våra linjer, 4:ans linje i Stockholm. Lägg sedan till att Keolis i Sverige har omkring 400 busslinjer, 2 000 bussar och 5 500 förare som ska synkas ihop varje dag. I dag ställer vi inte in mer än cirka 1 av 1 000 bussavgångar, vilket är helt otroligt bra, säger Otto.

– Alla våra system måste fungera 24 timmar om dygnet, alla dagar om året, samt ha stödprocesser som klarar det. Men utan all vår personal, från förare och mekaniker till planerare, så hjälper inga it-system. Systemstöd och verksamhet måste vara i symbios, säger han.

Det är inte alltid självklart att man få personalen med sig när man kommer in som ny chef utifrån. För Otto var det viktigt att alla snabbt skulle förstå målbilden och nuläget, vart Keolis vill komma och hur man ska ta sig dit. Kommunikation är nyckeln för att nå fram med budskapet.
– Det är viktigt att vara tillgänglig, lyssna och på bästa möjliga sätt coacha gruppen i det dagliga arbetet, men framför allt vara tydlig i kommunikation och förväntningar, att se till att vi har en gemensam målbild. För att alla ska känna sig delaktiga och förstå nuläget, vart vi vill komma och hur vi tar oss dit behöver man nöta med flertalet möten och tydligt förankra förändringen i organisationen. Jag gick själv en UGL-kurs för ett antal år sedan som gav mig massor av feedback om mig själv som person samt hur man får medarbetare med sig. Rekommenderas!

Det är tvära kast att gå från ett it-företag som Tobii till ett bolag som Keolis. Vad lockade dig?
Tobii Technology är ett av Sveriges häftigaste it-företag, och eyetracking [som Tobii jobbar med] är en framtidsprodukt. Jag var Global IT manager där, och mitt uppdrag var stötta verksamheten med it, systemstöd och processer.
– Men oavsett om man utvecklar och säljer eyetracking eller bedriver kollektivtrafik så är it-stöd, system, stödprocesser och förvaltning av dessa en grund som krävs. Keolis är ett stort bolag, och kollektivt åkande är också framtiden. Keolis IT är under stor förändring, och det som lockade mig med Keolis är möjligheten att få vara med på den stora förändringsresan. Att få påverka och förändra it-funktionen – från gammalmodig mottagare till en modern funktion som levererar mer affärsnytta, säger Otto.

Keolis driver verksamhet i länder med betydligt fler invånare än Sverige. Några exempel är Indien, där det bor 1,2 miljarder människor, och USA med 319 miljoner. Även om varje land driver sina egna lösningar för kollektivtrafiken är det spännande att arbeta i en koncern med en så stor spännvidd, tycker Otto Dyberg.
– Ja, det är verkligen häftigt. Keoliskoncernen är till exempel med och bygger modern förarlös tunnelbana i Indien, för en stad på 9 miljoner personer. Den ska öppnas nästa år. Säkerhet och resenärsfokus är övergripande inom hela koncernen, och givetvis finns det massor av gemensamma utmaningar nu och framöver, där vi försöker titta på hur andra Keolisländer jobbar med realtidsinformation, fordons-it-plattformar, verksamhetssystem och liknande. Keolis är ju en stor global koncern, men vi har i Sverige i dagsläget i princip fria händer att utforma vårt eget it-stöd. Det är dock väldigt tryggt att ha hela koncernens samlade kunskap i ryggen när vi behöver det, säger han.

Vilka är de stora it-utmaningarna för svensk kollektivtrafik 2014?
– De stora utmaningarna är att hela tiden förbättra informationen och servicen för resenären. Hur kan vi som operatör, tillsammans med trafikhuvudmännen, underlätta det kollektiva åkandet med hjälp av it, och förenkla för resenären? Idag är alla bussar uppkopplade med massor av tekniska system. 2014 måste våra system samverka och stödja den kraftiga utbyggnad av kollektivtrafik som sker i hela Sverige, säger Otto.

Vad är det roligaste med att vara CIO för Keolis?
– Att få driva förändring och förbättring, och att genom affärs-it stötta verksamheten och bidra till affären.

Vad är mindre roligt?
– Alla former av störningar som kan drabba verksamheten och våra resenärer.

Fakta

It-chef på Keolis
Ålder: 38
Familj: Fru och två barn, dotter på 2,5 år, son på 4,5
Utbildning: Halmstad högskola, Datorsystemteknik
På fritiden: Umgås med familj och vänner
Äter helst: Allt! Älskar att laga mat
Senaste film: Föredrar tv-serier. The Newsroom, Suits och Master Chef Australia när jag hinner ...