Det finns alltså en hel del att rensa upp i, vilket torde vara en fördel för Hans-Petter Aanby när han ska spara in de 600 it-miljonerna.
– Vi ska ha industristandarder på drift och applikationer och skära ned antalet system, bekräftar han och avslöjar att det pågår en rejäl sanering av systemfloran.

SAS har i dagsläget 1 200 system på 1 900 servrar. Målet är att ta bort ungefär hälften. Men allt kan inte ske på en gång, utan det handlar snarare om att successivt fasa in nya lösningar.
– Vi är ett bolag med lång historia och många gamla, egenutvecklade system. Idag är det dyrt att drifta och underhålla dem. Ofta är det bättre att byta mot nya standardlösningar.

Men det är inte bara system som får stryka på foten. Sedan Hans-Petter Aanby tillträdde har han varslat 70 procent av it-personalstyrkan. I dagsläget är det ungefär 150 personer som har fått sluta – bara 60 är kvar.
– Det är jobbigt såklart, väldigt negativt och trist. Men vi har försökt hitta lösnin­gar, en del har gått i pension och vissa har gått till leverantörer. Ofta har det fungerat bra. Och även om det är svårt har vi fått väldigt stor förståelse i personalen, säger han.
– Jag har varit med om många uppsägningsrundor, men den förståelse som finns inom SAS har jag aldrig sett tidigare. Folk är extremt lojala, de har jobbat in i det sista och de som slutar nu gör det med flaggan i topp.

En utmaning har varit att bibehålla driften samtidigt som man genomför stora uppsägningar. Och det samtidigt som man byter huvudleverantör av sourcingtjänster. Från CSC som har stått för SAS it-drift sedan 2003, då man tog över SAS it-bolag Scandinavian IT Group med 1 200 anställda, till nya leverantören TCC, som nu tar över 20 personer från SAS. Men även detta har gått förvånansvärt bra, säger Hans-Petter Aanby.
– Driften ligger ungefär på samma nivå som tidigare. Självklart kvarstår mycket att lösa när vi nu går över till en ny leverantör, men vi är trygga med att CSC agerar professionellt under överlämningen, säger han.

Att TCS fick affären blev klart redan före sommaren. Avtalet löper på fem år och är i miljardklassen.

Enligt Hans-Petter Aanby får SAS lika mycket service som tidigare, fast till ett lägre pris och med halverade kostnader för driften. Själv har han lagt ned mycket tid och kraft på att få till detaljerna i avtalet.

I samband med migreringen ska den tidigare nämnda utrensningen av system dra igång ordentligt för att ge plats för nya lösningar. Bland annat kommer SAS att få tillgång till TCS standardiserade system för flygbranschen. Och på utvecklingssidan får man tillgång till ett innovationslabb för digitala tjänster.

– Där kan vi testa egna lösningar – både interna och mot kunder, berättar Hans-Petter Aanby.

Men sedan då, när när det stora krispaketet (som fått namnet ”4XNG”) är genomfört – vilken är då SAS nya plan för att klara framtiden. Vad får kunderna imorgon som de inte fick igår? Och hur ska it bidra?

Här påpekar Hans-Petter Aanby att det inte är kunderna som har svikit. De har fortsatt flyga SAS. Det är kostnaderna som har varit höga på en marknad där priserna är låga.

Så det som gäller är först och främst att bli mer effektiv och spara.
– Men om vi kan spara 10 procent på businessen kan det i sin tur bli starten på något nytt och fantastiskt!

It har en given plats i detta arbete – ett klassiskt sätt att minska kostnader är ju att automatisera och digitalisera.
– It kostar inte bara pengar, det sparar också enorma summor. Och på SAS finns det fortfarande många manuella processer som kan automatiseras, säger Hans-Petter Aanby.

Med fler digitala självbetjäningslösningar för resenärerna kan SAS slimma sin organisation ytterligare. Och införandet av ett nytt system för underhåll förväntas sänka projektkostnaderna samtidigt som det gör det lättare att kontrollera lagerhållning och logistik av flygplansdelar.

Fakta

SAS CIO Hans-Petter Aanby tipsar.

1. Skapa krisförståelse. Det var viktigt att informera alla anställda om SAS svåra situation, bankernas ekonomiska krav för att vi ska kunna överleva. Du kan aldrig informera tillräckligt. Informera om och om igen.

2. Var konkret. Kommunicera konkreta siffror på besparingar och nedskärningar, och konkreta planer för hur de ska realiseras.

3. Ta med facket. Det har varit väldigt viktig att ha en god, konstruktiv dialog med fackrepresentanterna.

4. Var beredd på motstånd. Förändringar möts ofta av motstånd, och ut­maningen kan bli störst utanför själva it-avdelningen, där du saknar formellt mandat. Även leverantörer påverkas av förändringen och kan göra motstånd mot den.

5. Ta aldrig ut en seger i förskott! Saker du trodde det fanns enighet om kan komma tillbaka som en bumerang i bakhuvudet när du minst anar det!