Att vara it-ledare idag är inte som för 10 år sedan. ”Command & control” är ute – nu är det ”empower & engage” som gäller. Du måste förstå att ingen kan göra allt själv; det är den personal du omger dig med, och hur du leder den, som är nyckeln till framgång.

Så må det vara på många områden, men it är unikt eftersom det händer så mycket och går så fort.

– Det betyder att du har alltid vissa anställda som vill lära sig det senaste, och du måste hålla dem i frontlinjen så de håller sig engagerade. Å andra sidan finns det de som tröttnar på att lära sig ny teknik hela tiden, och vill fokusera mot affärssidan istället. Det är viktigt att du klarar att leda båda lägren, och att du har den rätta mixen så att it-avdelningen håller sig ajour med teknik och samtidigt affärsfokuserad, säger Pamela Rucker, som leder nätverket Executive Women in IT inom CIO Executive Council i USA.

Isaca-chefen Allen Boardman vet hur krävande it-världen kan vara. Han räknar upp ett antal utmaningar för it-ledare idag:

  • Den snabba förändringstakten.
  • Komplexa beroenden och integrationer mellan komplexa system, processer och applikationer, vilket ofta leder till stabilitets- och driftsproblem.
  • Ständig press på att kapa kostnader, år efter år – och samtidigt högre och högre krav på att innovation.
  • Hot mot verksamheten på säkerhets- och integritetsområdena.
  • Regelverk och revisioner tar tid från det du vill göra: hjälpa verksamheten tjäna pengar och konkurrera.
  • Svårt att bli av med legacysystem (XP är till exempel inte borta).
  • Mindre och mindre kontroll på grund av outsourcing, molntjänster och anställdas egen it.

– Det finns vissa saker hos en individ som man inte kan ändra på, men mycket på ledarskapsområdet kan man lära sig. Det är inte många som är födda till ledare. Ledarskap är något man måste jobba på. Om du vet vad du är dålig på har du kommit halvvägs, säger Boardman.

Här är 16 saker som kännetecknar goda it-ledare.

1. Leverera alltid

Vi börjar med en självklarhet. För att vara en ordentlig ledare och chef måste du hela tiden leverera på det du säger. It måste leverera resultat, och du personligen måste leverera.

2. Känn dig själv

– Jag tror inte man kan vara effektiv som ledare om man inte har emotionell intelligens och känner sig själv. Att förstå vem man är och vad man är bra och dålig på är väldigt viktigt för att kunna omge sig med rätt folk – folk som bygger på dina styrkor och väger upp dina svagheter, säger Dan Brodie, CIO på amerikanska golvföretaget Builddirect.

Emotionell intelligens betyder att man känner inte bara sina styrkor och svagheter utan vad man triggar på känslomässigt. Då blir du också bättre på att tolka människor du möter – du kan känna igen och tolka vad som händer känslomässigt med dem, och skräddarsy din interaktion baserat på vad de tänker och känner.

Det här är dock väldigt svårt, inte minst när mycket står på spel på företaget.
– Men det är väldigt, väldigt viktigt. Emotionell intelligens står för 80–90 procent av skillnaden mellan en genomsnittlig ledare och en riktigt bra ledare. Det är dubbelt så viktigt som IQ. Jag kan aldrig betona tillräckligt hur många exempel jag sett ute på företagen, säger Rucker:
– En effektiv ledare kan känna av sin miljö och sina motspelare, och skräddarsy kommunikationen så att lyssnarna får det de känner, känslomässigt, att de behöver!

3. Lär så länge du lever

Det finns alltid en deadline och en brand att släcka. Att sätta av tid till förkovran är svårt. Men att växa och utvecklas professionellt är enda sättet att inte komma på efterkälken i it-världen. Oavsett om det gäller it-kunskaper, verksamhetskunskaper eller affärskunskaper så måste de fortsätta utvecklas.
– Som ledare har man så mycket krav på sig att det är lätt att hålla huvudet i sanden, och fokusera på det dagliga problemlösandet. Det finns alltid nya utmaningar och nya hot, och du kan bygga hela din image på att lösa problem om hantera risk. Tyvärr kan du bli akterseglad på det viset, för världen utvecklas alltid, även när du inte gör det, varnar Rucker.

Så, hur gör man? Robert Hewes på Camden Consulting rekommenderar att du siktar in dig på ett område som du känner att du behöver bli bättre på – kommunikation, strategiskt tänkande, konflikthantering, beslutsfattande – och hitta sätt att bli det. Det kan vara kurser, konferenser, böcker, vad som helst.
– Professionell utveckling är a och o i den här snabbrörliga världen. Att ständigt vässa sig borde vara a och o för var och en. Det är enda sättet att fortsätta addera värde, säger Hewes.

4. Våga delegera

It-området är så brett och djupt att ingen kan kunna allt. It-ledare måste omge sig med personer som kompletterar just deras svagheter och kunskapsluckor.
– Att delegera är det enda som funkar om man vill skala upp. Om du inte lär dig delegera kommer du att hålla nere dig själv och hela organisationen. Om du känner igen dig i den bilden, så fokusera hårt på att lära dig delegera, säger Hewes.

5. Kommunikation (tvåvägs)

Kommunikation är en grundkompetens för alla ledare, och särskilt för it-ledaren, som måste jobba med folk från alla avdelningar på företaget. Ett tydligt budskap som går fram är a och o.
– Effektiva ledare klarar av att bedöma varje situation och anpassa sin kommunikation därefter. De finslipar sin powerpoint, sitt mejlande, sin förhandlingsteknik och till och med sitt småprat vid kaffemaskinen, för de förstår att all kommunikation ingår i varumärket och sänder signaler om deras förmåga, säger Rucker.

Och för att kommunicera väl måste du vara en god lyssnare.
– Kom ihåg att kommunikation är tvåvägs. De bästa it-ledarna är otroligt goda lyssnare och ställer jättebra frågor, säger Hewes.

6. Var dig själv

Att spela en roll tröttar ut och distraherar. Det är bättre att vara sig själv.
– Som ledare måste du känna din egen personlighet, din egen stil och dina värderingar, och göra valet att leda som den du är istället för att försöka härma andr, säger Rucker.

– Det viktigaste i min ledarstil är att vara mig själv istället för att gå efter någon sorts regelbok för CIO:er. Så folk får stå ut med min barnsliga humor, för det betyder också att jag har en positiv attityd och en passion för företaget, avdelningen och rollen. Jag hoppas det smittar av sig på personalen, säger Brodie.

Svenske ex-CIO:n Freddie Larsson tar fasta på just det här i sin nya bok om ”det självspeglande ledarskapet”

7. Snabba beslut

Tid kan vara en lyx som du inte har. Ibland måste du ta snabba beslut – om saker som påverkar hela företaget. Det lättaste svaret är inte alltid det rätta, och en bra ledare måste förstå konsekvenserna av varje beslut.
– En it-ledare måste vara beslutskraftig. Du måste ta bra beslut, och ta beslut i tid, säger Hewes.

8. Låt andra misslyckas

Om du skapar en miljö där personalen uppmuntras ta chanser och vågar misslyckas, får de självförtroende och vågar prova nya saker: det blir med andra ord en innovativ miljö.
– Om man vet att det kan komma något gott ur ett misslyckande kanske man inte drar sig för att hoppa på svåra projekt och prova nytt. Det har jag sett på arbetsplats efter arbetsplats, säger Rucker.

Att skapa det klimatet är dock inte det lättaste.
– Ofta får vi höra att ”vi uppmuntrar ju folk att ta risker, men de gör det inte ändå!” Och då beror det ofta på att det trots allt får negativa följder om man misslyckas, säger Hewes.
– Samtidigt vill man ju inte att folk ska ta risker hej vilt. Helst ska det vara kalkylerad risk på väl valda områden. Så du som ledare måste hjälpa till att sätta gränser och agera på rätt sätt när misslyckandet är framme. Var på din vakt och jobba med det över tid.

9. Problemlösande

Om du har stigit i graderna och jobbat dig upp till it-chef, så är du troligen en bra problemlösare. Det är något som it-proffs överlag är bra på, enligt flera experter.

Om det här däremot inte är din starka sida får du helt enkelt förlita dig på andra.
– Folk har lätt att känna att de förväntas sitta innne med svaren. I verkligheten räcker det att sitta inne med de rätta frågorna, säger Brodie.

10. Skapa samarbetsklimat

Många it-proffs som klättar i karriären slutar att bidra operativt. Alltså måste de få sitt jobb gjort genom andra.
– Om man är bra på att samarbeta kan man då jobba med andra och dra nytta av synergier, och leverera mycket mer än man hade kunnat göra på egen hand, säger Rucker.
– Och jag tror att de ledare som är bäst på samarbeta är de som har jobbat mycket med sina personliga nätverk både internt och externt. Det är ju mycket lättare att jobba med någon om man har en relation sedan tidigare, och håller den relationen vid liv. Det är svårare om man bara kommer förbi när man behöver hjälp, säger Rucker.

Samarbete är dock inte självklart för alla it-proffs, menar Hewes. Många bra idéer uppstår dock just när man slår sina kloka huvuden ihop.
– Enkelt uttryckt finns det ingen som sitter på alla svar, särskilt inte när frågorna är svåra. En bra it-ledare uppmuntrar samarbete när det behövs som bäst, säger Hewes.

11. Humor

Produktivitet är kopplat till arbetsmoral. Det är ditt jobb som ledare att motivera personalen och ge dem de verktyg de behöver – och humor kan räcka långt. Särskilt i svåra tider kan ett skämt från chefen göra det lättare att klara arbetsdagen och skapa samhörighet: att ni sitter i samma båt.
– Jag har märkt att en del it-människor tar livet för allvarligt. Det är viktigt att släppa på garden ibland. Det viktigaste är att man respekterar andra och att man har humor. Som ledare bör du också visa att ditt liv inte bara kretsar kring jobbet. Det är viktigt att visa upp en hälsosam balans mellan arbete, fritidsintressen och familjeliv, säger Boardman.

12. Integritet

Bra ledare är uppriktiga, och håller på sina principer och sin moraliska kompass. De har integritet. Det är viktigt, för när du är chef har du alltid ögonen på dig. Du måste leva som du lär, hålla vad du lovar, och medge dina misstag.
– Ledare måste ha stark karaktär, så att team och kolleger kan tro och lita på dem. När företag och karriärer står på spel måste man veta att du inte är en sån som bara har ditt eget bästa för ögonen, utan att du håller ord och står för vad du säger, säger Rucker.

Här ingår också ansvarstagande. Vill du vara en riktig it-ledare måste du ta ansvar för dina handlingar – och hålla andra ansvariga. Du kan inte hålla på och favorisera, och kommer det en het potatis duger det inte att bara skicka den vidare.

13. Empati

En bra ledare kan sätta sig in i andras situationer och förstå deras olika synsätt. Det ger dem en förhöjd förståelse för de anställdas behov och för kundernas behov.
– Empati är som att gå en mil i någon annans skor. Det gör att man förstår underliggande orsaker istället för att bara behandla symptom, och det är då man kan få fram lösningar som har verkligt värde för organisationen, säger Brodie.

14. Känn din kund

– Du måste tänka att alla är kunder, säger Reeg. Oavsett om det är interna verktyg som tas fram, eller en mobilapp för slutkund, så måste du förstå vad respektive kund behöver och förväntar sig.
Hewes håller med.

– Det här är något man har haft problem med i årtionden. ”It fattar inte vad vi behöver”, och så vidare. Så du måste lyssna på kunder, interna och externa, och förstå vad de verkligen behöver. Du som ledare behöver kunna det, och se till att hela organisationen lär sig det.

15. Tänk strategiskt

Folk vänder sig till dig som it-ledare för att se hur it kan lösa problem och växa affären. Därför måste du kunna mer än bara teknik. Du måste förstå kundbehov, marknaden, konkurrenterna och mer därtill.
– En bra ledare behöver alltid tänka på stora sammanhang och övergripande mål och visioner. Om it linjerar med företagets mål och strategier får man mer värde ur it och större förtroende för it, och man når de övergripande målen bättre, säger Boardman.

16. Förstå din ledarstil

Ledarstilen sätter tonen och påverkar de anställda. En dålig ledare kan ligga som en våt filt över organisationen långt efter att han eller hon har slutat.
– Olika ledare – Jack Welch, Steve Jobs, Bill Gates, Ronad Reagan – har olika ledarstilar. Poängen är att inte bara att ha en egen stil, utan att veta hur man ska använda den för att få andra att växa. Det är nyckeln för mig. Det handlar inte bara om att använda ledarstilen för att nå framgång själv. Det handlar om att använda den för att hjälpa andra nå målen, säger Rucker.

IDG News