Idag kommer tekniken från alla håll, genom sociala medier, mobil teknik, Big Data och möjligheten att analysera stora informationsmängder. För traditionella företag uppstår frågan: hur ska vi konkurrera i en digital värld mot nya företag som föddes i den digitala eran? Att anställa en CDO (Chief Digital Officer) kan vara en del av svaret.

Men CDO-rollen är fortfarande under utveckling, yrkesrollen har ingen klar arbetsbeskrivning och CDO:n kommer därför att snegla över axeln för att se vilka uppgifter och kompetenser andra CIO:er har. Det menar Andy Gilman, CEO på den amerikanske konsultbyrån CommCore Consulting Group.

Vad är en CDO?

När traditionella företag står inför uppgiften att anpassa affären till en digital värld, växer behovet av en samlad digital strategi. Det visar en ny studie från Apigee, ett företag som arbetar med utveckling av appar för större företag och organisationer.

- Mobil teknik och dataanalys har omskapat marknaden. Att ha en strategi för hur man ska bemöta denna nya verklighet är nödvändigt för att man ska kunna konkurrera i dagens ekonomi och många företag söker nu en CDO som kan leda denna företagsgenomgripande transformation, säger Bryan Kirschner chef för Apigee Institute.

Exakt hur CDO:n passar in i organisationen skiljer sig från företag till företag, men klart är i alla fall att CDO:n bör vara en teknikkunnig person som förstår affären och i vilken riktning organisationen vill gå. Det menar Tricia Blair, CDO på Lincoln Financial Group.

CDO:n är inte där för att fatta tekniska beslut eller ta hand företagets infrastruktur, CDO:n ska möjliggöra förändring och bryta upp silos inom organisationen. CDO:ers arbete handlar om att analysera information och relatera den till affären och till kundupplevelsen.

- Det bästa sättet att beskriva en CDO är att det är en person som kan krossa silos och föra samman olika discipliner och avdelningar, säger Andy Gilman på konsultbyrån CommCore Consulting Group.

Tricia Blair, som själv har titeln CDO, noterar att olika organisationer har olika hierarkier men där hon arbetar, på Lincoln Financial Group, är CIO:n, CMO:n och CDO:n jämlikar.

Tricia Blairs huvudsakliga uppgifter rör webb, sociala medier och mobil teknik och hon ser sig själv som det tredje benet i en samarbetsgrupp med stark sammanhållning.

- CIO:ns, CMO:ns och CDO:ns olika fokusområden gör vårt samarbete starkt i en värld där saker blir mer och mer komplexa.

CDO:er anställs huvudsakligen som förändringsagenter när en traditionell affär ska anpassas till den digitala världen. Därför menar vissa att CDO:ns roll är tillfällig. Men nyligen skrev Gartners analytiker Dave Aron i ett blogg-inlägg att CDO:ns roll mognar snabbt. Enligt Gartner har bara 6 procent av företagen en CDO idag men allt fler dyker upp, allt snabbare.

Gartners CIO-studie visar att runt 40 procent av CDO:er är strategiska rådgivare till styrelsen och CEO:n i digitala frågor, lite över 40 procent arbetar med marknad och resten av dem är relaterade till olika frågor som rör digitala frågor.

Privata företag och företag inom offentlig sektor som har CDO:er är betydligt mer fokuserade på tillväxt än de som inte har CDO:er. Gartners studie visar också att sannolikheten att företaget kommer att insourca under det närmaste året är tre gånger högre bland de organisationer som har en CDO.

Tidigare i år förutsåg Gartner att 25 procent av företagen kommer att ha anställt en CDO 2015. Dessutom menade man att 20 procent av CIO:erna redan börjat ta CDO:ns roll.

6 steg för att lyckas som CDO

Enligt Apigee's studie har 83 procent av de företag som varit mest framgånsrika i sin digitaliseringsprocess en CDO eller liknande. I studien, som bygger på svar från över 300 it- och marknadschefer på större företag, har de svarande fått beskriva vad det som gör en CDO framgångsrik.

1. CDO:n lyckas skapa en gemensam målsättning för företaget

Att få alla att omfamna den digitala visionen kan vara en stor uppgift. Intern politik och ett tekniskt landskap som hela tiden förändras är några av hindren som kan sätta käppar i hjulet.

- Oavsett CDO-rollen, så är det nödvändigt att samarbeta och få med sig alla för att projektet ska bli framgångsrikt. Inom stora företag som Lincoln Financial Group är det väldigt komplext att få igenom affärslösningar och det kräver människor med specifik kompetens för att lyckas, säger Tricia Blair.

2. CDO:n utvecklar en digital strategi

- På Lincoln är CDO-rollen en senior-ledarroll som är ansvarig för att designa en digital strategi och implementera vår digitala road map, kommenterar Tricia Blair.

3. CDO:n omfamnar experiment som baseras på data 

På många sätt handlar CDO-rollen om relationen mellan information och kund. Enligt Apigees studie är digitala ledare tre gånger mer villiga att använda sig av experiment som underlag för beslut som gäller investeringar.

4. CDO:er har stora nätverk med många experter

Apigees studier visar att sju av tio chefer säger att deras digitala ledare har ett ovanligt stort nätverk av innovativa människor inom affärs- och teknikområdet. CDO:n måste inte nödvändigtvis vara den smartaste personen i rummet men det är ciktigt att CDO:er omger sig med experter inom relevanta områden.

5. CDO:er talar till tekniker på teknikers språk, och till affären på affärens språk.

CDO:n måste inte vara expert inom vare sig teknik, affär eller kommunikation för att få chefer, avdelningar och personal med på det digitala tåget. Däremot måste man som CDO kunna kommunicera budskapet till alla delar av företaget.

- Ibland måste jag kunna prata väldigt tekniskt och ibland måste jag kunna bryta ner konversationen för att lyfta fram det som är viktigt för affären, säger Tricia Blair.

Andy Gilman på konsultbyrån CommCore Consulting Group håller med:

- Det blir allt vanligare att CDO:er förklarar den digitala världen för ledningsgruppen. Dessa grupper tenderar att vara lite äldre och de kanske inte vet så mycket om den tekniska världen, molnet och alla nya kanaler som företaget använder sig av för att kommunicerar internt och externt.

6. CDO:n förstår vikten av att koppla samman digitaliseringsprocessen med affärsmålen

Enligt Apigees studie har CDO:er som kan koppla samman digitala investeringar till företagets affärsnytta större möjlighet att lyckas åstadkomma den digitala transformation man vill uppnå.

CIO Magazine