Att använda sig av sociala medier som Facebook, Twitter, LinkedIn och Instagram för att kommunicera och engagera kunder och partners är fortfarande relativt nytt för företagen. Men i och med att de sociala medierna blivit en av företagens viktigaste kommunikationskanaler krävs att man tänker till ordentligt när man anställer de personer som ska sköta dessa plattformar. Det menar Kimberly Samuelson, marketing director på Laserfiche, ett amerikanskt företag som arbetar med digitalt innehåll.

- Företag har länge haft filosofin att det bästa är att anställa en väldigt ung person, eftersom man antar att ungdomar automatiskt ”vet hur man gör de här grejerna”, men oftast visar det sig att de här personerna inte har det som krävs.

Missuppfattningen att ungdomar är de som är bäst lämpade att sköta sociala medier har lett till att många företag lagt ansvaret för att sköta viktig kommunikationen på oerfarna medarbetare, något som lett till att användningen av sociala medier länge skett på ett ineffektivt, och ibland kontraproduktivt sätt menar Kimberly Samuelson.

- När man tar in personer som endast kan dessa plattformar ur ett konsumentperspektiv har man inte förstått att det handlar om strategiskt viktiga affärsapplikationer. Man missar marknadsföringspotentialen, big data-aspekterna och det komplexa psykologiska kunskaper som krävs för att skapa en framgångsrik implementering, säger Kimberly Samuelson.

Då man anställer en person som ska ansvara för sociala medier måste man se till att han eller hon har kompetens inom flera olika områden menar hon.

- Personen bör ha någon typ av erfarenhet från traditionella plattformar som används i kommunikation med kund, kunskaper som är typiska för marknadsförare och kommunikatörer. Man bör också ha erfarenhet från kundservice så att man klarar av att hantera klagomål och kunders negativa upplevelser. Men det här är också tekniska plattformar och därför behöver den du anställer ha tekniska kunskaper och förstå hur kunderna använder sig av tekniken.

Andra kompetenser som man ska väga in när man rekryterar specialister inom sociala medier är enligt Kimberly Samuelson kunskaper inom psykologi och mänsklig interaktion, eftersom det är dessa kunskaper som gör att man verkligen når ut och gör ett avtryck hos kunder och partners.

- När man går igenom alla de här kompetenserna blir det uppenbart att en ung person utan erfarenhet får väldigt svårt att klara det här viktiga jobbet, säger Kimberly Samuelson.

Idag kan man se att allt fler företag annonserar efter specialister inom sociala medier. Det är ett tecken på att företagen börjar förstå den strategiska roll som sociala medier har för affären menar Shravan Goli, chef på teknikrekryteringsajten Dice.com.

- Det är intressant att så många av de jobb som utannonseras på vår sajt kräver erfarenhet inom sociala medier, trots att de inte har sociala medier i titeln, säger Shravan Goli som tror att det beror på att kompetens inom sociala medier blivit mer mainstream.

- Kompetenserna har blivit nödvändig för företagen rent generellt och alla anställda förväntas ha dem i någon utsträckning, inte bara de som är specialiserade inom sociala medier.

Företag vill uppnå en rad olika mål med hjälp av sina sociala plattformar. Det gäller allt ifrån att erbjuda kunden en bättre, mer lättillgänglig upplevelse, till att förbättra sin produkt genom att samla in data från sina besökare. Därför sträcker sig initiativ inom sociala medier över hela företaget och kopplar ihop olika avdelningar säger Kimberly Samuelson på Laserfiche.

- Du behöver människor som förstår hur man skapar och upprätthåller communities men du behöver också sådana som har den tekniska kunskapen inom särskilda API:s eller för att utföra SEO på ett framgångsrikt sätt.

Om företagen ska kunna få mesta möjliga effekt krävs att sociala medier ses både som marknadsföringskanal, service center och som ett sätt att samla in information om kunder för att förbättra företagets produkter och tjänster.

- Den som ska dra upp riktlinjerna för hur social media används måste därför vara en person som kan lägga ihop olika delar och förstå hur man bäst kan använda sig av dessa för att driva affären, säger Kimberly Samuelson.

Men att hitta en expert som har kunskap inom alla dessa områden kommer inte att bli det lättaste 2014 när alla är på jakt efter en egen specialist på sociala medier. Kanske blir denna rekrytering årets utmaning.

/IDG News