Johan Toll har jobbat i sju år som CIO på Cygate, ett företag som tillhandahåller drift, förvaltning och konsultation inom it och ägs av Telia Sonera.

Vad är det svåraste med ditt jobb som CIO?

– Att förutsättningarna ändras hela tiden: våra kunder och vår omvärld förändras, exempelvis genom ökad mobilitet. Men det är även det som är bland det roligaste med att vara CIO, säger Johan Toll.

Vilken är verksamhetens största utmaning just nu?

– Vi har jobbat under ett par år med att försöka rationalisera och effektivisera vår verksamhet genom att införa automation och på så vis bryta relationen mellan volym och resurs. Det vill säga: för varje ny kund vi tar in ska det inte krävas lika många nya medarbetare som tidigare, utan automationen ska göra delar av arbetet. Det handlar om att ifrågasätta den paradigm vi har inom it som innebär att folk hela tiden efterfrågar nya resurser eller pengar för nya projekt. It-sektorn är extremt konservativ om man jämför med industrisektorn, där man försöker automatisera så mycket av produktionen som möjligt.

Hur påverkas din CIO-roll av att företagets kärnverksamhet är it?

– I:et i min titel står lika mycket för innovation som för information. Min roll handlar inte alltid så jättemycket om it, utan snarare om hur vi ska skapa innovativa it-upplevelser för våra användare, oavsett om användaren är intern eller extern. Våra medarbetare ska ha lika god service som våra externa kunder, och tvärtom. Den enda skillnaden vi gör mellan dem är hur vi hanterar kunddata respektive intern data.

Har ni några speciella interna it-stödsystem?

– Nej, vi kör samma plattform för både våra interna och externa kunder, för att dra nytta av de skalfördelar en virtualiserad it-miljö kan ge. Vi är runt 550 anställda, och vår it-avdelning består av mindre än tio personer: den är extremt liten eftersom den är väldigt effektiv.

Hur många användare servar ni totalt sett?

– Det är svårt att säga en exakt siffra, men på den externa sidan handlar det om 10 000-tals användare. Bland våra driftkunder hittar du Systembolaget, Stockholms läns landsting, Volvo Car Group och så vidare – vi har över 1 000 kunder.

Vad är orsaken till att ni klarar er med en så liten it-avdelning?

– Att vi automatiserar så mycket av vår verksamhet. Och våra kunder blir bara nöjdare och nöjdare. Jag brukar säga: Hur många färre behöver vi vara för att öka kvalitén ännu mer? Automation och kognitiv it – det vill säga teknik som efterliknar mänskligt tänkande – är ett helt nytt paradigmskifte som kommer att förändra sättet man arbetar med it, och det innebär att CIO:ns roll kommer att förändras rejält.

På vilket sätt förändras CIO:ns roll?

– Om 10–15 år kommer inte så många bolag ha it-avdelningar längre. Om inte företagets huvudsakliga affärsidé är it så finns det ingen anledning att sköta om det själv. CIO:n kommer att bli en beställare med fokus på innovation istället för information, säger Johan Toll.

Fakta

Titel: CIO på Cygate.
Bakgrund: Har jobbat som konsult, konsultchef och managementkonsult, framför allt med att hjälpa större bolag att effektivisera och förbättra driften. Har bott utomlands under många år.
Familj: Fru, en 9-årig son och en 7-årig dotter.
Fritid: Lägger mycket tid på golf, ett intresse som delas med sonen. Bor dessutom i en gammal småländsk prästgård som kräver en hel del arbete. Gillar även mat, vin och resor.
Senast lästa bok: The Mature Mind – The positive power of the aging brain av Gene D. Cohen, en fackbok om hjärnans utveckling och hur visdom uppstår.