Snabbt som attan bildar vi oss en uppfattning om varje ny person vi möter – det är en överlevnadsstrategi vi ärvt från våra förfäder. Det tar inte ens en tiondels sekund innan vi bedömt främligen framför oss.

Vän – eller fiende? En möjlig partner? Kan jag lita på den här människan? Är det här någon som kan ge mig fördelar i livet?

Slutsatserna är blixtsnabba och obevek­liga. Det första intrycket präglar resten av vår relation tillsammans.
– Vi människor bildar oss snabbt en uppfattning om en person. Det är evolutionens förtjänst. Man kan gå så långt som att säga att de personer som inte var bra på att dra dessa slutsatser ... de dog ut.

Det säger Angela Ahola – psykologie doktor och imagespecialist som hjälper människor att nå sina mål genom att ”kommunicera bättre icke-verbalt”. Den hårda gallringen vid till exempel en anställningsintervju är inte bara en känslokall, affärsmässig strategi – att vi väljer bort folk med ostruken skjorta eller slappt handslag beror på att vi liksom grottmänniskorna vill välja den vi tror är bäst för våra egna intressen. Den som inte lever upp till förväntningarna vill vi välja bort.

– Förutom de evolutionära för­delarna med att snabbt bedöma andra finns det ett psykologiskt fenomen som heter ”seriepositionseffekt”. Det handlar om hur människor tar till sig intryck, sådant vi ser och hör. 
– Enligt seriepositionseffekten är det början och slutet av en serie intryck som påverkar oss mest. Även det skulle kanske kunna förklara förstahandsintryckets effekt, i och med att det är den allra första delen i en ny bekantskap.

– Och eftersom vi behöver bilda oss en uppfattning nästan med ljusets hastighet så baseras ju detta första intryck naturligt på en människas yttre. Utifrån en persons utseende drar vi många slutsatser, säger Angela.

Angela Ahola.

Och ”first impressions last”. Enligt en tendens som i psykologiska termer kallas ”confirmation bias” blir vi i stort sett slavar under denna första slutsats. Vi har väldigt svårt att bryta med den uppfattningen, även om vi konfronteras med tecken på motsatsen. Om någon vi först bedömt som god uppvisar elaka drag försöker vi gärna bortförklara dem. Vi intalar oss själva att ”han kan ibland bli lite jobbig på fest, annars är han en bra person”. 
– Vi vill lita på vår instinkt och att första intrycket är korrekt, säger hon.

Utseende är det första vi registrerar. Givetvis bedömer vi även kön och ålder. Men vi har två egenskaper vi tycker är extra intressanta och viktiga för oss. Dessa två egenskaper är ”värme” samt ”kompetens”. Alltså hur goda intentioner en person har, och hur kompetent personen är. 
– Om personen kan utgöra ett hot för oss vill vi ju snabbt bli varse detta så att vi kan ta avstånd. Lågkompetenta och snälla individer får vi lite medömkande, omhändertagande känslor inför. Högkompetenta, goda människor vill vi associera oss med.
– Att sedan uppfattas som trovärdig i att vara just god och kompetent, det är en del av det här pusslet med att sända rätt signaler, säger Angela.

Det vi i första hand tittar efter hos andra, berättar Angela, är vad de ”icke-verbalt kommunicerar” till oss. Det vill säga allt det vi uttrycker med kroppsspråket. Hur vi går, hur vi står, vår hållning, vårt ansiktsuttryck. 
– Det är inte bara ditt budskap som är intressant. Även budbäraren granskas kritiskt. Det är utifrån våra slutsatser om budbäraren som vi utvärderar budskapet. Med andra ord – för att få inflytande behöver vi vara medvetna om vad det är för signaler vi sänder ut. Det gäller om vi ska få folk att köpa en tjänst eller en produkt, och det gäller om vi ska få dem att lyssna på vårt budskap.
– Det positiva är att det här är något som vi själva i allra högsta grad kan påverka, säger Angela.

Första gången du möter en ny person är det de gamla klassikerna från anställningsintervjuer som gäller – kom i tid, var välklädd och artig. Humor lättar snabbt upp stämningen. Hälsa med ett fast grepp och håll ögonkontakt utan att stirra. Glöm inte bort namnet på den du just presenterat dig för. 
– Var uppmärksam och lyssna på den du möter. Många zoomar ut efter en stund när andra pratar, men vid första mötet är det viktigt att du är med hela tiden. Håll ett intresserat ansiktsuttryck! Det ska synas i ögonen att du verkligen lyssnar. Släpp alla andra tankar, säger Angela.

Men hur man än vänder och vrider på det är det utseendet som gör störst intryck på oss. Det är en av våra absolut kraftfullaste kanaler för icke-verbal kommunikation. Ofta har vi gjort vårt första intryck innan vi ens hunnit öppna munnen för att hälsa. 
– Utseendet är det som spelar störst roll vid det första intrycket. Då kan man antingen slå bakut och säga att man inte ställer upp på att bli 
ka­­­­tegoriserad på det här sättet, eller så accepterar man att det är så spelreglerna ser ut.

– Så hur maximerar jag mina chanser att göra ett bra första intryck? Det första mötet kan bli inkörsporten till att få visa din personlighet, säger Angela.

Om man känner sig trygg och säker i sitt utseende ger det en extra knuff för bättre självförtroende när man möter andra människor. Det ger drag i argumenten, och blir en slags växelverkan i mötet, menar Angela Ahola.
– Idag finns det coacher för allting. Relationsexperter, personliga tränare, en coach för personlig utveckling, säger hon.

– Och visst, det inre har betydelse. Det syns om man mår bra och tycker om sig själv. Men när det gäller det första intrycket, som avgörs med en blick – då är det dessvärre ytan som har en stor betydelse. Det kan vara värdefullt att bli placerad i rätt fack, exempelvis om du kanske tänkt 
avancera i arbetslivet, säger hon.

Men vad ska man göra om man inte är född med naturlig skönhet och tjockt, vackert hår? Är det bara att vända i dörren? 
– Absolut inte! Alla är vackra – ingen människa är ful. Men eftersom vi bedöms efter utseende så är det värt att lägga lite tid på det, om man vill göra ett bättre första intryck.

– Det finns mycket man kan göra för att förbättra sitt utseende. En man bedöms ofta efter sin kostym, sina skor, sin frisyr och sin rakning, säger Angela.

– Även om alla har sin egen åsikt om vad som är snyggt eller inte så uppfattas ett slätrakat ansikte mer förtroendeingivande än ett med skäggstubb, säger hon.

Fakta

Angela Ahola tipsar.

Klä dig bättre än din personal. Kläderna gör chefen!

Ha en utseende-strategi. Det ska synas att du är en ledare. Läs gärna på om färgpsykologi för att lära dig vilka färger som signalerar makt.

Kroppsspråk och hållning är viktigt – hur du står, hur du sitter vid skrivbordet. Läs på om makt­positioner och använd dem.

Ska du skära ner ...? Välj inte glada eller brokiga färger och mönster när du informerar personalen om dåliga nyheter.

”Ha gärna en röd sjal som hjälper till att väga upp ditt blyga intryck. Svart är maktens färg och rött är en signalfärg som gör att du sticker ut – du talar om att du inte är rädd för att ta plats och synas. En snygg kombination av de färgerna, med svart som bas, kan bli riktigt kraftfull!”