Remco: ”lägsta pris räcker inte längre” 

Remcos seniorkonsult Rolf Friberg vill ge dig en leverans som anpassas i takt med att dina krav förändras under avtalstiden.

Vad erbjuder era upphandlingskonsulter?
– Vi erbjuder specialistkunskaper för upphandling, interaktiv upphandling i workshopform och omförhandling inom it-sourcing, telekommunikation och datakommunikation.

Vem är målgruppen?
– Nio av tio uppdrag genereras av CIO eller högre befattningar som vill komplettera intern kompetens med realtidskunskap om priser, tjänsteupplägg och metoder.

Vad efterfrågas mest?
– Hållbara lösningar. Det perfekta avtalet med den bästa lösningen till det bästa priset räcker inte längre. Fokus läggs på förmågan att anpassa leveransen i samma takt som kundens krav förändras. Det är vårt kärnfokus.

Vilka är era konkurrenter? 
– Teknikkonsulter med bas i kravställning. Inte som Remco med bas i strategisk upphandling. Inom it-sourcing är det både glo­bala konsultjättar och enmanskonsulter.

Varför ska man välja just er?
– Våra konsulter har bakgrund som både användare och leverantörer. Vi är hårt nischade. Och sedan 20 år tillbaka erbjuder vi en speciell ”win-win modell” som 80 procent av våra kunder föredrar.

Hur ser marknaden ut?
– De flesta styr fortfarande sina upphand­lingar efter hur avtalen löper istället för när verksamhetskraven förändras. Men allt fler börjar inse att det inte håller, och söker extern konsulthjälp med realtidskompetens.

Vad måste ni bli bättre på?
– Livsnerven i vår nischade verksamhet är en tät interaktion mellan våra konsulter. Det måste vi trimma hela tiden!