Elaine Eksvärd är retorikexpert, föreläsare och författare. Hon har skrivit flera böcker om retorik och analyserat politiker i tv och tidningar. Hon är också vd för den egna retorikbyrån ”Snacka Snyggt”. I dagarna släpps hennes nya bok ”Vardagsmakt” som ska hjälpa läsarna att ta makten i vardagen.

 Går du runt och tänker att vardagen är ett maktspel?

- Det gör jag, men det är ingen ansträngning för mig och det kommer det inte att vara för den som läser den här boken heller. Det är lika självklart som att lära sig färger, att man säger ”där är en bil, den är blå”. I det här fallet hör man en person som säger ”du ska göra som jag säger!” och då tänker man ”aktivitetsmakt”.

- Jag vill avdramatisera ordet makt, det är inget fel med makt. Det beror helt på vem som har makten och vad man använder den till. Väldigt många vill ha makt men få vågar erkänna det.
 
Om du redan är chef så har du per definition makt, kan du ändå ha användning av vardagsmakt på jobbet?

- Det är inte alltid den som är chef som har makten, det kan också vara den som har högst status i den sociala hierarkin, den som alla tycker om. Det är därför du måste se de andra maktstrategierna. Chef är en titel, det är inte alltid makt.

- Man brukar säga att det är ensamt på toppen men som chef kan man använda sig av social makt för att få folk att tycka om en. Men du måste fortfarande vara tydlig i ditt ledarskap. De som bara försöker vara sociala ledare och bli omtyckta av allt och alla får oftast mycket större problem. Du måste våga fatta jobbiga beslut.

 Vilka är de viktigaste maktstrategierna i vardagen?

- Det är framförallt tre strategier. Den första är aktivitetsmakt, det vill säga att du ibland måste fatta obekväma beslut som inte alla tycker om, men som de ändå respekterar för att de vet att du vet vad du pratar om.

- Den andra är social makt. Tycker folk inte om dig blir det omöjligt eftersom du måste jobba i ständig uppförsbacke.

- Den tredje är sensationsmakt och det handlar om att få folk nyfikna på det du säger. Det är en form av inspirerande ledarskap som gör att folk faktiskt vill lyssna.

 Kan man vara en bra chef trots att man är blyg och tillbakadragen?

- Absolut. Det är skillnad på introverta och extroverta personer. Är du introvert så har du tystnadsmakt, det är många blyga som uppfattas som coola. Människor vet inte att man är blyg. De tror bara att man är selektiv när man pratar och då känner folk sig utvald när personen pratar med dem.

Hur är du som chef?

- Jag är personlig men inte privat. Jag är också tydlig och jag vet att jag ibland kan säga saker som inte är så roliga att höra, men jag vill att folk ska veta var de har mig så att de inte behöver gå runt och fundera på vad jag tänker och tycker. Jag tror att det är bättre att vara rak och direkt än att gå runt och fundera på hur man ska formulera sig runt någonting under en lång tid.

Hur kom det sig att du började intressera dig för retorik?

- Jag har alltid varit intresserad av social kompetens, varför vissa hamnar utanför medan andra inkluderas. Sedan har jag en autistisk lillebror och det har också gjort att jag väldigt tidigt började intressera mig för icke-verbal kommunikation, det är inte alltid vad man säger som är det viktiga utan hur man ser ut: kroppsspråk, röstläge, ögonkontakt och så vidare.

Du har tidigare skrivit om härskartekniker, hänger det på något sätt ihop med vardagsmakt?

- Nej, det hänger inte ihop alls. Härskarteknik handlar om hur man hanterar besvärliga människor snyggt och vardagsmakt handlar om hur man får makt och kontroll över sin vardag. Den här boken handlar om hur man själv blir påverkad och hur man kan påverka andra.