Dagens företag genererar mer data än någonsin. Inte oavsiktligt har IT aldrig förr varit mer kritiskt till små företags framgång. Som tur är har hårddiskars kostnad per gigabyte och associerade lagringsteknologier aldrig varit lägre medan tillkomsten av teknologier så som molnlagring erbjuder ytterligare möjligheter att göra mer med mindre resurser.

För många små företag har emellertid inte backup- och lagringsstrategin hunnit ikapp dess mer genomträngande användning av datorer. Detta kan bero på förvirring när det gäller de olika lagringsmöjligheterna, eller ett misslyckande att förstå att det gamla paradigmet av enstaka portioner av backup inte längre är tillräckligt.

En representant från ett företag som säljer lagring kommer att försöka få dig att tro att de erbjuder den perfekta hårdvaran för ditt företags backup. Emellertid så är backup mer än hårdvara, eftersom lagringsbehov för organisationer skiljer sig åt. Detta innebär att en attityd av att allt passar alla är dömd till att erbjuda en medioker lämplighet när det gäller budget eller funktionalitet.

Denna artikel visar de vanligaste lagringsmöjligheterna och hur de kan kombineras för att skapa den rätta lagringsstrategin för ditt lilla företag, snarare än att lyfta fram en bestämd strategi.

6 vanliga datalagringslösningar

I stället för att gå in på varje enskild lagringsteknologi som finns tillgänglig i dag, är det bättre att värdera olika kategorier av lagringsmöjligheter.

1, DAS (Direct Attached Storage): DAS är lagringsmedia som ansluts direkt till en PC eller en server, vanligtvis genom att använda en USB 2.0 eller 3.0-port. En svaghet med DAS är att du behöver göra ad-hoc eller batch backuper för att kopiera data. Det betyder att dessa kan rymma versioner av filer vars datum är för gamla.

2, NAS (Network Attached Storage): En NAS-anordning är ett lagringsmedia som är förbunden direkt med nätverket. Det visar dragen av en filserver och accepterar flera lagringsdiskar. Redundans erbjuds i form av RAID, eftersom NAS stödjer en variation av filprotokoll för att fungera direkt med stationära och bärbara datorer. Några NAS-modeller erbjuder möjligheten att synkronisera utvalda mappar eller volymer på distans mot andra NAS som stöder den möjligheten.

3, Katastrofskyddad datalagring (Disaster protected storage): Som namnet antyder är Katastrofskyddad datalagring, som kan vara i formen av DAS eller NAS, skyddat från alla sorters katastrofer som lätt kan förstöra oskyddad data. IoSafe säger exempelvis att dess katastrofskyddande datalagring kan skydda från eld i upp till 30 minuter och i dagar från total nedsänkning i vatten.

4, Lagring online: Man kan här urskilja två tydliga erbjudanden. Några, så som Amazon Simple Storage Services (S3), fungerar som en molnversion av lagringsmedia för plattformen Amazon Elastic Services. Så finns en online backup, designad för att hjälpa konsumenter och företag att lagra eller backa up data i molnet. Detta är vad som menas med online backup i den här artikeln.

Några av dessa tjänster, så som MozyPro och SpiderOak, är speciellt designade för att serva företag när det gäller data-backup.

Molnlagring kan fungera väldigt bra om data backas upp inkrementellt, och kräver inga direkta kapitalinvesteringar. Baksidan är emellertid att dataåtervinning kan ta oacceptabelt lång tid om du behöver göra en full dataåterläsning.

5, Privata moln: Några storföretag har, då de inte känner sig tillfreds med att placera sin data i händerna på en tredjehandsförsäljares offentliga moln, börjat bygga privata versioner av molnlagringstjänster, för att vinna några fördelar ur elektricitet och flexibilitet. Även om detta en gång i tiden var utom räckhåll för små företag, möjliggör nyheter att små företag kan gå in i privat molnlagring.

Transporter är till exempel en nätverksanordning som ansluter till en lagringsdisk för att synkronisera dess innehåll. Detta kan göras från stationära eller bärbara datorer, och med andra Transporter-media. Bit Torrent Sync, för närvarande beta, låter datorer med korrekt hemlig nyckel synkronisera direkt med varandra över internet.

6, Offline media: Detta förknippas vanligtvis med bandstationer, men optisk media så som DVD och Blue-Ray-diskar används ibland vid offline data-backup. Teknologin kanske upplevs som förlegad, men förkasta den inte ännu: Bandstationer har räddat Goolgle vid åtminstone en Gmail-nedgång, och Facebook experimenterar med att backa upp data på Blue-Ray-diskar (med en robot-hantering som hanterar 10 000 diskar i ett lagringssystem i storleken av ett server-rack).

2 + 1 = Bästa backup-metoden

När det gäller kritisk data bör företag ta två fulla backuper, lagrade på separata fysiska apparater. Som tillägg, bör en tredje kopia förvaras offline, på en annan plats.

Att ha två fullkomliga kopior erbjuder företagskontinuitet, det möjliggör för organisationer att fortsätta med sin verksamhet som vanligt även vid fullkomlig förlust av ett dataset. När allt kommer omkring kan även RAID-volymer vara skadade under en lång tid fram till dess att de är fullkomligt återställda. Dessa två kopior med data kan hållas synkroniserade genom en variation metoder: Molnet, en sync-applikation, eller synk-möjligheter genom ett ökande antal av NAS.

Offline-kopian tjänar som en viktig inhägnad mot oavsiktliga misstag och ren illvilja. Real-time eller near-real-time datasynkronisering kan eliminera dataspridning, vilket kan ses som många kopior av samma data. Emellertid kan det också snabbt replikera fel ovanpå riktiga filer på ett sådant sätt att det hindrar filåterläsningsprogram. Som nämnt, använder Google och dess många datacenters datavärdeslagring fortfarande bandstationsteknologi.

Samtidigt som inga företag vill tänka på att de skulle anställa någon med destruktiva tendenser, har tidigare anställda visat sig vara hämndlystna. Detta kan vara speciellt skadligt för små företag, där ett litet team ofta betyder att alla har access till nästan varje fasett av IT-systemen. Det är därför det är säkrast att hålla en kopia lagrad offline, på en separat geografisk plats och utom räckhåll. Att ha kopian på en separat fysisk plats skyddar också företaget från eldsvådor, översvämningar eller andra naturkatastrofer.

Datalagringsstrategi beror på budget och datavolym

Slutligen kommer kombinationen av den lagring du behöver vara beroende av din mängd data och din tillgängliga budget. För att starta med anspråkslöst databehov och låg budget, finns till exempel Transporter med minimala utrustningskostnader. Data kan backas up till en DAS som tas offline under regelbundna perioder.

Ett företag med större lagringsbehov kanske emellertid vill utplacera två NAS-apparater på olika kontor. Dessa kan sättas upp så att de synkroniseras med varandra över internet eller VPN. Samma arrangemang kan användas för företag med endast ett kontor, då den andra NAS-apparaten kan vara katastrofsäker. Data kan i båda fallen backas upp inkrementellt från en NAS till en molnbaserad källa.

Företag som genererar stora volymer kan tycka att det inte är hållbart att backa up mot molnet. Sådana företag kommer troligen att investera i en bandstation, med data som backas upp till bandkassetter som förvaras på en plats vid sidan av.

Paul Mah
CIO Magazine