Varje år genomför konsultfirman Whitelane, tillsammans med PA Consulting, en outsourcing-studie där europeiska bolag i 12 länder får utvärdera 1000 soucing-leverantörer. I år har 350 nordiska företag deltagit i undersökningen.

- Vad vi kan se är att outsourcing fortsätter växa, säger Jef Loos ansvarig för Whitelanes studie, som är på besök i Stockholm för att presentera rapporten.

- Den främsta drivkraften är fortfarande kostnadsreduceringar men kvalitetsförbättringar, innovation och ökat fokus på kärnverksamheten är också starka orsaker till att man valt att outsourca.

Kundnöjdheten är hög bland beställarna, hela 90 procent uppger att de är nöjda med sina outsourcing-partners.

-Kundnöjdheten har alltid varit bra men den går upp. Det har bland annat med mognad att göra. Många företag outsourcar för andra eller tredje gången, då har man hunnit lära sig en del på vägen och det leder till att man blir mer framgångsrik, säger Jef Loos.

Bland de olika delar som outsourcas är kunderna mest nöjda med applikationer, därefter kommer infrastruktur och datacenter. Minst nöjda är beställarna med tjänster som levereras till slutkund.

- Det är kanske inte så konstigt att användare som hänvisas till en help desk på andra sidan jorden kan uppleva en viss frustration om saker och ting inte fungerar som de ska, säger Jef Loos.

Han menar att de organisationer som inte lyckats med sin outsourcing bör se över sin egen beställarorganisation.

- Idag fokuserar företagen mer på sin egen styrning, vilket är bra, det är lätt att välja en leverantör men sedan börjar det svåra arbetet och då måste man ha bra förberedelser, bra governance och ett skickligt förändringsteam.

Men fortfarande saknar en del bolag grundläggande kompetens i sin beställarorganisation menar Jef Loos som ger rådet att investera i governance och skickliga, erfarna medarbetare.

- Vi genomför också en studie där vi frågar leverantörerna vad de tycker om beställarna och här kan vi se att många leverantörer tycker att det saknas governance och kompetens inom företagens beställarorganisationer.

- Den lilla missnöjdhet som finns hos vissa kunder skulle faktiskt kunna bero på deras egna beställarorganisationer. Därför rekommenderar vi alla beställare att fokusera på den, säger Jef Loos.

I Europa är indiska outsourcing-leverantörer mest populära. De tre ledande positionerna på listan över de mest populära leverantörerna innehas av indiska bolag. De traditionella amerikanska bolagen som IBM och HP har det tuffare på den Europeiska marknaden.

- De indiska leverantörer är hungriga och anses vara passionerade, engagerade och proaktiva, säger Jef Loos.

- De amerikanska bolagen kämpar för att hålla kvar sina jättekontrakt men allt fler bolag väljer att dela upp sina kontrakt mellan olika leverantörer, just nu är medelantalet tre leverantörer per företag.