I dag firas it-chefens dag med pompa och ståt på Strandvägen i Stockholm.
It-chefens dag initierades 2004 av TDC och syftet med dagen var att lyfta fram en yrkeskår som hade hamnat i bakgrunden. I samband med lanseringen av denna nya högtidsdag skickade man till och med in en ansökan om allmän helgdag till Sveriges Riksdag, men den möttes tyvärr av en vägg av tystnad.

– Kampanjen 2004 gjordes för att uppmärksamma de hårt arbetande it-cheferna. Men även för att ytterligare belysa vikten av att Sverige satsar på utvecklingen av it både inom privat och offentlig sektor, säger Catharina Hedborg, produkt- och marknadsdirektör på TDC Sverige.

Hon menar att det har hänt mycket sedan dess. It-chefer har fått ökat inflytande på företagen och it har blivit en viktig fråga, inte minst i och med den digitala agenda som it-minister Anna-Karin Hatt instiftade 2011.

- Det var ett stort steg på vägen för att öka it-funktionens, och därmed även it-chefernas, betydelse inom privata företag och offentlig sektor, säger Catharina Hedborg som menar att vi kommit en god bit på väg även om det finns mycket kvar att göra.