Den snabba teknikutvecklingen påverkar it och affär i alla branscher, och därmed förstås CIO-rollen. Linda Price, group vice president på Gartners chefsprogram i Asien/Stillahavsregionen, skriver om framtidens CIO-roll i i nyzeeländska CIO Magazine.

Och framtiden börjar nu. Gartner kallar de kommande tio åren för ”det första verkligt digitala årtiondet”. Digitaliseringen är över oss, och företag svarar med snabba förändringar i synsätt och företagskultur. En CIO som inte hänger med i utvecklingen ”riskerar att bli irrelevant”, tror Gartner.

Price spaltar upp hur denna nya CIO på fem punkter skiljer sig från dagens CIO.

1. Affärsförståelse: Från bredd till djup. Den nya CIO:n behöver djup förståelse för hur företaget konkurrerar, tjänar pengar och levererar produkter och tjänster – djup snarare än bred. Sådan kunskap inhämtas snarare genom arbete ute i verksamheten eller genom särskilda uppdrag där affärsansvar ingår, än genom samarbete med intressenter och genom utbildning, skriver Linda Price.

2. Huvudfokus: från det operationella till det pengatjänande. Den nya CIO:n fokuserar på att kombinera teknik, information och mänskliga möjligheter, och tillämpar it på att driva innovation inom kundmöten, konkurrensmedel och intäktsströmmar. Fokus hamnar på ”hur vi tjänar pengar” istället på ”hur vi får saker gjorda”, skriver Linda Price.

3. Ansvaret: från it-organisation till ekosystem. CIO:n går från att bygga verksamhetens grundplattformar till att orkestrera ett komplext ekosystem med kunder, distribuerad it-utveckling och olika slags leverantörer. CIO:n behöver bygga en kultur av hållbar förändring, med fokus på utforskande och lärande, och leda med ett utifrån-och-in-perspektiv, med fokus på kundvärde, skriver Linda Price.

4. Planeringen: från rutin till dynamisk. Istället för en årlig it-strategi kommer det att behövas långsiktig scenarioplanering. Konstant utforskande av tekniska innovationer och omvälvningar kommer att driva affärsframgångar, skriver Linda Price.

5. Måttet på framgång: Från effektiva arbetssätt till effektiva resultat. CIO:n kommer att mätas på framgångsrik hantering av affärsresultat med it som möjliggörare, inte bara kostnadseffektivitet, skriver Linda Price.

För att klara alla stora, snabba förändringar måste du som CIO börja jobba på att förändra ditt eget fokus, din profil och kompetens. Nästa steg är att rannsaka dina nuvarande styrkor och svagheter på dessa fem punkter och ta fram en handlingsplan för hur du behöver utvecklas, råder Gartner.