Tillsammans med konsult-vd:n Dan Robers (Ouellette & Associates) har Lou Markstrom på utbildningsföretaget DDLS skrivit boken ”Unleashing the Power of IT: Bringing People, Business, and Technology Together” (Wiley förlag).

Han menar att CIO:n ska gå in för att bli en sann konsult åt affärssidan – en långsiktig partner att lita på, som fokuserar på ”kundens” behov och hur de kan tillgodoses.

– Jag vet en chef på affärssidan som sade så här till sina anställda: ”Jag blir helt nervös när de kommer från it och säger att de har en bra idé, för jag får en känsla av att det är nått nytt tekniskt framsteg som de tycker är häftigt. Men om de kommer och säger att de har en idé om hur vi ska nå något verksamhetsmål, då lyssnar jag. Det jag behöver är folk som går igång på att hjälpa mig driva affären, inte på den senaste tekniken”, berättar Markstrom.

Här är hans tio tips på hur CIO:n – och var och en på it-sidan – kan bli en bättre konsult åt verksamheten.

1. Anta ingenting. En sann konsult tar sig tid att lyssna ordentligt, utan förhastade slutsatser. Ta inte för givet att du vet vad det är fråga om, utan lyssna noga på vad ”kunden” har att säga. Se till att kunden känner sig hörd, förstådd och lyssnad på.

2. Om du kallar till möte – se till att det blir ett bra möte. Du behöver ett tydligt kommunicerat syfte och agenda. Möten som inte är produktiva slår hårt mot arbetsmoralen.

3. Stå för entusiasmen. Vänta inte på att någon annan ska bli entusiastisk – var entusiastisk själv, så smittar det av sig.

4. Ställ bra frågor. Ställ frågor för att gå till botten med problemet, istället för att komma med en fix för snabbt.

5. Var diplomatisk. När du inte håller med, när du säger nej – lär dig att göra det på ett diplomatiskt sätt. Ingen ska behöva känna sig dumförklarad.

6. Anpassa budskapet till mottagaren. Prata med folk på deras språk och på deras kompetensnivå. Du får inte framstå som arrogant och nedlåtande.

7. Berätta vad du kan göra. Folk vill ha hjälp att lösa problem – inte anledningar, förklaringar eller ursäkter. Fokusera på att hitta lösningar på deras problem och sluta prata om vad du INTE kan göra. Det är en bombsäkert sätt att döda dialogen.

8. Bygg förtroende. Affärssidan behöver en it-partner de kan lita på – en partner som hjälper dem dit de vill. Det förtroendet tar tid att bygga upp, och går snabbt att förstöra. Om förtroendet sviktar, så strunta inte i det utan fråga kunden vad som krävs för att bygga upp det igen.

9. Utbilda. Led genom att lära ut. Ju mer du lär kunden, desto mer växer förtroendet för dig.

10. Se det ur kundens synvinkel först. Akta dig för hållningen att du ”har rätt”. Se till att du förstår kundens perspektiv.

IDG News