I takt med att informationsvolymerna växer blir det allt dyrare att lagra data i data centers. Det är anledningen till att molnlagring, som är ett billigare alternativ, blivit populärt. Men innan du överväger att lagra information i molnet måste du vara klar över vilka dina behov är. Du bör också vara noggrann när du väljer den leverantör som ska lagra din information, alla molnleverantörer arbetar inte på samma sätt.

För att hjälpa dig avgöra om molnlagring är rätt för dig har CIO Magazine intervjuat en rad experter på området. Här är deras råd om vad du bör tänka på innan du flyttar över information till molnet.
 
1. Se till att leverantören följer branschstandards

Molnleverantören bör följa de krav på säkerhet och integritet som finns i din bransch. Om du exempelvis arbetar med finansiell data, inom den offentliga sektorn eller inom någon annan bransch där säkerhet och integritet är väldigt viktigt bör du välja en leverantör som är specialiserad på just detta och som följer regleringar som exempelvis SSAE 16 (som nyligen ersatte SAS 70)

2. Välj en leverantör som kan branschen.
Att välja en stor, väletablerad leverantör kan vara ett säkert kort, men ibland finns det fördelar med att välja en mindre leverantör som förstår din bransch. De behov man har då man lagrar data ser olika ut för den som arbetar inom finans, sjukvård, media och underhållning. Det finns molnleverantörer som är specialiserade på, eller som åtminstone har en grundläggande kunskap om, din bransch och den typ av information du hanterar. Den kunskapen kan bli väldigt värdefull.

3. Förstå bandbreddens begränsningar
Om du ska använda molnet som en del av din backup-strategi behöver du förstå vilka begränsningar bandbredden innebär för back-upen av stora datamängder och vad som kan hända om du behöver återställa informationen. Om leverantören erbjuder överföringskapacitet måste du veta vilka begränsningarna som finns för att föra över information till de platser där leverantörens servrar är lokaliserade. Bandbredden och överföringshastigheten bestämmer hur snabbt det går att flytta din information och det kan handla om minuter, timmar eller dagar. Därför är kostnaden för bandbredden en viktig faktor att väga in.

4. Se till att informationen är krypterad innan du flyttar över den till molnet
Skydda känslig data med stark kryptering innan du för över den till molnet. En del molnleverantörer erbjuder krypteringslösningar utanför servern men det smartast är att kryptera din information själv. Kom ihåg att om molnleverantören krypterar din information så kan de också avkryptera den. Om informationen däremot är krypterad redan innan den skickas över till molnet så är du den enda som kan avkryptera den.

5. Läs igenom leverantörens SLA noga innan du skriver på kontraktet
Leverantörer erbjuder ofta olika valmöjligheter då det kommer till lagringsnivåer. Den lagringstjänst du väljer bör inkludera on-demandskalbarhet för applikationer, lokal eller offline-backup, disaster recovery, och hög tillgängligt till lagrad information utan avbrott till följd av underhåll och uppgraderingar. Avtalet ska också garantera tillgänglighet till de applikationer, system och den information man åtar sig att förvalta. Svarstider för vanliga frågor och problem ska vara angivna.

6. Vad kostar din molnlagring?
Innan du bestämmer dig för att anlita en molnleverantör bör du ta reda på vad som täcks av din tjänst och vad du måste betala extra för. Ofta finns dolda avgifter för att till exempel sända och hämta hem information från molnet, DR-tester som är kopplade till din tjänst och extra bandbredd. Därför kan det vara en bra idé att göra några kostnadsmodeller där du jämför din redan existerande lösning med den fulla kostnaden för din påtänkta molntjänst innan du bestämmer dig.

7. Köp inte för mycket lagringsutrymme. 
Bestäm hur mycket lagringsutrymme som sin organisation behöver för nuvarande och framtida behov. En IDC-studie visar att de flesta företag upplever en 40 till 60 procentig ökning i informationsmängd årligen. Du kan fortsätta köpa mer utrymme terabyte för terabyte, eller ha en förbestämd betalningsplan.Undvika att köpa mer lagringsutrymme än du behöver. Priserna går ner med ungefär 24 procent om året så om du bara köper utrymme när du behöver tjänar du pengar.

8. Se till att du kan återfå/återställa din information
Innan du för över din information till en leverantör bör du veta hur snabbt du kan få tillbaka den ifall data skulle gå förlorad eller om en störning skulle uppstå. Hur ser återställningsprocessen ut och vilken typ av stöd kan du förvänta dig under tiden? Många tjänster gör det lätt att backa upp information men att återställa data snabbt och effektivt kan vara svårt och kostsamt. Kolla om leverantören kan skicka en hårddisk med din data för att underlätta återställandet, och vad det i så fall skulle kosta, innan du skriver på kontraktet.

9. Ha en backup-plan
Om du beslutar dig för att lämna din molnleverantör eller om leverantören går i konkurs är det bra om du har en affärsplan redo så att du smidigt kan flytta över till ett annat moln.

5 Frågor du bör ställa till molnleverantören innan du skriver på
Innan du lagrar data i molnet bör du kolla upp leverantören. Kontrollera referenser och ställ följande 5 frågor:

1. Hur länge har företaget funnits på marknaden?
2. Var är deras servrar lokaliserade? (Ett företag som har multipla servrar utlokaliserad på olika platser har lättare att klara lokala och regionala avbrott)
3. Hur ser säkerheten ut? Kan de skicka över sin säkerhetspolicy?
4. Har de haft säkerhetsproblem under det senaste året, och vill de i så fall dela med sig av information om det inträffade?
5. Vilka skriftliga garantier är de beredda att ge? Kommer de att informera dig vid dataintrång? Hur kan de hjälpa dig igenom eventuella problem som uppstår? Kommer de att ersätta dig vid eventuell dataförlust?

CIO MAGAZINE