Ända sedan starten 1997 har Nordnet målmedvetet jobbat för att vara det mest innovativa företaget på finansmarknaden. Det började med aktiehandel i realtid via internet och sedan följde sms- och wap-tjänster. Nu är det dags för nästa steg, aktiehandel via mobiltelefonen. Något som blivit möjligt när mobiltelefonerna blivit mer avancerade.

– Det här har varit en lång process där vi nu har lyckats skapa en lösning som ger en ny dimension åt finansiella tjänster, konstaterar Juan Segura, CIO på Nordnet, stolt när vi träffas för att prata om WinTradeMobil – tillämpningen som CIO Awards-juryn har utsett till årets mest innovativa.

Juan Segura och Jessica Gertun, Nordnet

Med är också Jessica Gertun, marknadschef på Nordnet.

– Vår vision är att aktieaffärer ska kunna göras var man än befinner sig och inte bara vid datorn. När vi nu kompletterat vår tjänst så att telefonen klarar detta har vår tjänst blivit oerhört bra, tycker hon.

Hur fick ni ledningen med er?

JS: Det var inte svårt eftersom vi själva sitter i högsta ledningen. Och ledningsförankring har aldrig varit ett problem eftersom vi alla delar visionen om att skapa mobila tjänster. Få områden lämpar sig bättre för mobilitet än just en börsapplikation.

– Som aktiv aktiehandlare behöver man få larm när kurser rör sig och naturligtvis vill man även kunna agera direkt på informationen. Handel över internet var det första steget och nu har vi verkligen lyckats med detta i och med att vi kan leverera strömmande data med kurser och orderdjup i realtid direkt till mobiltelefoner. Våra kunder kan handla med såväl svenska som norska, danska, tyska och amerikanska aktier. Det är ett komplett börsrum vi levererar till mobilen.

Berätta om hur projektet startade!

JS: När vi tittade runt kunde vi inte hitta denna typ av tjänst vare sig i Europa eller USA. Vi behövde därför utveckla den själva. Och när vi var klara, var vi först i Sverige. Under utvecklingen använde vi både konsulter och egna utvecklingsresurser, men målet är att ha egen kompetens för att säkerställa att vi ligger i framkanten av utvecklingen. Innovation som koncept kan inte köpas i butik. Du måste själv ha drivkraften och brinna för det internt. Tekniken och dess möjligheter kan man se som en spjutspets.

Hur förberedde ni resten av företaget?

JG: Vi hade en klassisk insäljningsperiod för vad som skulle komma, följt av utbildning och stöd från utvecklare och servicepersonal. Kundsupporten fick utbildning på de telefontyper som våra kunder använder för tjänsten. Så det handlade till en början mycket om internt marknads- och försäljningsarbete.

Har ni använt fokusgrupper?

JS: Vi utsåg vissa referenskunder som fick testa. Men när man vill erbjuda något helt nytt är det samtidigt svårt att lyssna för mycket på vad marknaden säger.

– Det är ju så med innovation att det blir en avvägning mellan tekniken och alla möjligheter den ger och vad kunderna kan tänkas vilja ha. Här gäller det att hålla öronen öppna. Och om inte kunden vet vad det finns för möjligheter blir marknadsföringsarbetet och kundundersökningar länken emellan.

– I våra projekt sätter vi alltid samman informella projektgrupper av personer med olika kunskaper och erfarenheter.

Vad var ni mest oroliga för?

JS: Vi var lite oroliga i början för att WinTrade Mobil kräver smartphones, med efterföljande programinstallation och aktivering av GPRS. Men oron var obefogad. Vi underskattade nog kundernas kompetens. Men oron gjorde också att vi förberedde oss noga och informerade och guidade nya kunder med noggranna och bildrika instruktioner. Och det har gjort att vi ända från start har haft mycket liten belastning på vår support.

Det måste vara svårt att skapa en handelsyta på en liten mobildisplay?

JS: Ja, det var en stor utmaning att försöka skapa ett börsgolv på en så liten yta som en mobiltelefon som samtidigt ska vara användarvänligt och lättnavigerat. Vi arbetade mycket med att ta reda på vad som är viktigast: vilken information kunde vi reducera och få ner till skärmens storlek? Vi analyserade hur kunder använde våra webbaserade tjänster och vi försökte komma fram till hur vi skulle strömma realtidsdata över den långsammare GPRS-förbindelsen på ett bra sätt.

Vad kom ni fram till? 

– Bland annat att det inte håller att gå igenom mängder av menyer och klicka och vänta på att data ska laddas om igen. Man har begränsat tålamod och tid. Vi behövde därför kunna förutsäga kundens nästa steg i den aktuella menyn vilket var en stor utmaning. Nu räcker det med ett klick så är du inne och kan se börskurser live.

Hur såg ansvarsfördelningen ut mellan IT-avdelningen och verksamheten när ni utvecklade mobiltjänsten?

JG: Marknad, försäljning och support bildade en referensgrupp som särskilt fokuserade på kundperspektivet och hur kommunikationen med kunderna skulle utformas.

Hur lyckades ni hålla tidplan och budget?

JS: Vi jobbar på ett något annorlunda sätt. Vi tror inte på budgetar som ett redskap i kreativa processer. Vi försöker att jobba mer organiskt i vår projekthantering. Alla jobbar mot ett specifikt mål. En viss formalism har vi, men vi låter utvecklingen drivas på av visionen vi alla har. Vi har aldrig haft problem med att budgeten blivit överskriden.

Har kravspecen ändrats under tiden?

JS: Den förändras hela tiden. Från början tog vi fram rena skärmdumpar på hur tjänsten skulle te sig för kunden. Vi visste ganska väl vad som krävdes back office, men självklart fanns rejäla utmaningar. En knepig fråga var säkerheten, som ju är ett fundament i vår bransch. Att strömma krypterad information i realtid till många enheter är inte helt trivialt. Slutligen var gränssnitt och funktioner en tuff uppgift. Vi tog fram prototyper, testade och fick feedback varefter vi ändrade.

WinTrade Mobil lanserades i juni 2004. Gick allt som planerat? 

JG: Vi upplevde inga problem. Vi hade också haft testkunder igång i en månad.

Hur togs lösningen emot?

JG: Väldigt bra! Vissa kunder trodde faktiskt inte att det var sant. Man tvivlade på att kurserna från USA verkligen var i realtid. Det här är något vi fortfarande möter när vi visar tjänsten. Så kunderna är faktiskt oerhört nöjda och visar gärna upp WinTrade Mobil för sina kompisar vilket gör att systemet även marknadsför sig självt. I takt med att fler och fler skaffar smartphones ökar användningen.

Fanns det problem som måste rättas till?

JS: Ett skulle vara att många vill använda WinTrade Mobil i sina vanliga mobiltelefoner eftersom de inte har smartphones. Tyvärr är inte tekniken där ännu men vi jobbar på den typen av produkter också. Visst måste man till viss del lita på att allt fler kunder skaffar sig det senaste men jag tror att det är farligt attstanna av. Man måste verkligen driva möjligheterna till det yttersta och ge kunderna så bra service som möjligt i de verktyg de har.

JG: En sak som tillkommit i efterhand är ju språkanpassningen. Nu finns WinTrade Mobil även på finska och tyska. 
hur försvarar systemet sin kostnad? 

JS: WinTrade Mobil är skapat som ett led i vår innovationsstrategi, och vi hade inga som helst krav på att den skulle generera egna pengar. Jag tror att det är så att man måste tänka om man vill ta fram saker som driver utvecklingen framåt. Våra kunder kan göra bättre affärer och påverka sitt sparande, detta uppfattas som innovation. Och det sipprar snart ut vilka som har kapacitet att ta fram intressanta saker. Så vi ser inte allt i form av ROI-termer. Man måste börja med innovation från ett annat läge, våga chansa och ta fram och pröva koncept som kanske i framtiden kan bli ekonomiskt bärande.

– Innovation är att fokusera på kundens upplevelse på lång sikt ur ett helhetsperspektiv. Här tror jag att vi skiljer oss från många företag. Det som ofta är problemet med innovationskraften är att den fastnar i en ekonomisk gyttja som predikar avkastning och bärkraft från dag ett. Man satsar bara på tjänster som appellerar den stora massan från start. Det blir för enkelriktat. Innovation kräver att du sticker ut hakan och vågar chansa. Det är och ska vara en risk och den måste man ta.

Vilka konkurrensfördelar har Wintrade mobil gett er?

JS: Framför allt visar vi att vi är det drivande företaget inom vårt segment. Det här är en helt unik lösning, den ger dig börsen med sex marknader i fickan. Det är först när du ser WinTrade Mobil i verkligheten som du förstår hur revolutionerande den är. De flesta kunder som börjar använda det kan inte vara utan det. Vi har inte sett några direkta försök att kontra hos våra konkurrenter. Och kunden betalar inget extra för tjänsten. Den ingår som en tilläggstjänst till alla som använder WinTrade över internet. på så vis har vi stärkt bandet mellan oss och våra kunder och även lockat till oss kunder med WinTrade Mobil.

Hur populär är tjänsten?

JS: 10 procent av våra WinTrade-kunder har även mobiltjänsten, vilket är en bra siffra.

Hur länge kommer tjänsten att leva?

JG: Det är svårt att säga. Vi hoppas att den ska leva länge och utvecklas i takt med att telefonerna utvecklas. Vi tror ju starkt på mobila lösningar och på att börsapplikationer har en stor framtid i mobilen.
Vad är ni mest nöjda med, i processen från kravspecifikation till idag?

JS: Det jag är mest nöjd med är att vi har lyckats införliva vår vision om att du – oavsett var du befinner dig – ska kunna ha kontroll över din aktieportfölj och kunna agera på informationen i realtid. Det har varit vår vision sedan 1997. WinTrade Mobil är en manifestation av den visionen.

– Det är otroligt trevligt att vi med hjälp av teknikens framsteg i kombination med vår egen innovationskraft har tagit oss ända hit. Kunderna tycker att det är mycket intressant och har stor glädje av det. När vi först började tala om mobila tjänster med sms-larm och aktiehandel så var det WinTrade Mobil vi avlägset drömde oss bort till.

Är det något ni skulle göra annorlunda om ni fick göra om hela projektet idag? 

JG: Det har faktiskt varit en klanderfri utveckling och lansering. Om jag skulle önska något så skulle det ha varit trevligt att kunna erbjuda billigare smartphones i samband med tjänsten. Men ingen leverantör har ännu nappat på detta.

Fakta

Projektet: WinTrade Mobil är en mobil aktiehandlartjänst med strömmande aktiekurser, orderdjup, nyheter och handel i realtid. Den gör det möjligt att handla över 30 000 olika aktier från sex länder (Sverige, USA, Norge, Danmark, Finland, Tyskland) med en mobil smartphone .

Juryns motivering: En lösning som inte bara är innovativ i sig utan också ett tydligt exempel på att mobil-lösningar kan vara värdeadderande för användaren och inte bara nöjesorienterade.

Bransch: Bank & Finans

Årsomsättning: 280,5 msek

Vd: Klas Danielsson

CIO: Juan Segura

Anställda: 130, varav 25 på IT-avdelningen