Chefredaktör Alexandra Heywmoska redovisar resultat från CIO Lägesrapport 2014 på konferensen CIO Trend 2014 (5 februari).

CIO Swedens Lägesrapport är den största oberoende studien av den svenska CIO-rollen. Årets upplaga kan du köpa här.