En CIO måste kunna leda förändring. Det anser Gunnar Fröderberg, CIO på Folksam. Här är hans föredrag från konferensen CIO Trend 2014 (5 februari).