Johan Magnusson är föreståndare för Centrum för Affärssystem på Handelshögskolan i Göteborg och forskar på it-styrning. Här talar han på CIO Swedens konferens Governance 3.0 (2013).