Före detta CIO:n Eric Bloom är karriär- och ledarskapskonsult inom it-området samt vd på Manager Mechanics LLC i USA som specialiserar sig på ledarskapsutveckling för chefer inom it-området. I CIO Magazine sammanfattar han följande tolv nyckelegenskaper hos it-medarbetare som vill komma långt i karriären.

Har en förståelse för data
Data är kärnan i it-organisationen och verksamheten. Ur ett affärsperspektiv är det viktigt att ha en förståelse för företagets dataflöde för att bättre kunna förstå dess interna processer och affärsmodell.

Älskar teknik
När en person gör något som han eller hon verkligen tycker om smittar det av sig på andra, exempelvis chefer, kollegor eller kunder – något som skapar en positiv effekt. En person som tycker om sitt jobb gör även ett bättre jobb, något som ofta visar sig i kvaliteten på det utförda arbetet och engagemanget för arbetsuppgifterna.

Förstår affären
It kommer allt närmare affären, det ställer krav på både medarbetare och dig som chef på CIO-nivå att ha en känsla för affären. En bra affärsförståelse gör att du kan göra ett bättre jobb i att hjälpa verksamheten och skapa innovativa lösningar.

Kan prata två språk
Se till att du prata med dina kollegor utanför it-avdelningen på ett språk som de också förstår. Prata hellre om affärsnyttan med ett visst system eller lösning än att gå in på detaljerade beskrivningar av funktioner.

Har djup kompetens inom sitt specialistområde
Om din primära kompetens är affärsanalys ska du sträva efter att vara den bästa affärsanalytiker du kan vara. Är du specialiserad på datakommunikation ska du veta allt som finns att veta om exempelvis Cisco-routrar och annan relevant hårdvara och mjukvara i företagets datacenter.

Har kunskaper även inom närliggande områden
Komplexiteten i dagens teknik och affärsprocesser ställer krav på kompetens inom många områden. Förutom ditt primära kompetens- eller specialistområde bör du ha grundläggande kompetens inom närliggande områden. Java-programmeraren bör även ha en förståelse för databasdesign och projektledaren bör ha en förståelse för exempelvis mjukvaruutveckling.

Delar med sig av sina kunskaper
Genom att hjälpa andra och sprida kunskaper till andra i organisationen bidrar du till att höja kunskapnivån hos dina kollegor. Du bygger även en lojalitet gentemot de du hjälper och framstår som mer professionell.

Har en vilja att lära sig
Den tekniska utvecklingen sker snabbt. Nya produkter och lösningar kommer och går och uppdateras i snabb takt. För att hålla jämna steg måste du ha en stark vilja att lära dig nya saker.

Är en lagspelare
För att komma långt i karriären måste du vara en lagspelare. Ett yrkesliv är långt. Att samarbeta med andra och vara en lagspelare lönar sig i slutändan ofta mer än att snabbt komma fram i karriären genom att ta kortsiktiga genvägar.

Tänker utanför ramarna
Kreativt tänkande gör att du mycket lättare kan hitta innovativa lösningar på gamla problem, skapa nya processer eller definiera nya strategier. Dessutom förbättrar du ditt professionella varumärke inom organisationen och gör dig till en oumbärlig resurs inom företaget.

Ser problem som ett tillfälle att lära sig
Det är fantastiskt när processer och teknik fungerar smidigt och felfritt, men problem är också bra tillfällen att lära sig för att utvecklas i sin yrkesroll.

Älskar en teknisk utmaning
Genom att se positivt på utmaningar kan du förbättra din förmåga att lösa problem och bygga på dina kunskaper. Kreativa lösningar och idéer uppstår ofta vid de mest oväntade tillfällen – med rätt inställning till utmaningar och en vilja att lösa de problem som uppstår kan du komma på nya lösningar när du minst anar det.

Den här är en artikel från den 2014-10-28.