Inför Almedalsveckan i somras genomförde TNS Sifo tillsammans med TDC en undersökning kring it-hälsan inom offentlig sektor. Undersökningen visar på ett betydligt större missnöje inom offentlig sektor jämfört med privat. Även användarvänligheten får ett sämre betyg inom offentlig sektor. 16 procent anser att den är mycket dålig, vilket kan jämföras med 6 procent i privat verksamhet.

Inom offentlig sektor är it-mognaden också lägre – bara i 3 procent av organisationerna i studien jobbar i stort sett alla användare jobbar fullt ut i systemen, något som är mer än tre gånger så vanligt i privat sektor.

Totalt 250 it-chefer och andra beslutsfattare inom offentlig sektor deltog i studien.

Deltagarna i undersökningen fick även lista vilka funktioner och lösningar de helst skulle se i sin verksamhet. Högst upp på it-chefernas önskelista är byod-strategier. Säkerställd byod efterfrågas av drygt en fjärdedel av it-cheferna, 27 procent. På andra plats kommer videokonferenser som efterfrågas av nästan lika många, 26 procent, och på tredje plats hamnar molnlösningar, vilket 20 procent vill ha. Internetsäkerhet hamnar däremot långt ner på en tionde plats och efterfrågas av bara 9 procent.

– Undersökningen stödjer i stort våra teser om vad som efterfrågas. Vad som är noterbart är att videokonferenser är så pass efterfrågat, trots att de redan finns hos hälften av verksamheterna i offentlig sektor, säger Joakim Harging, försäljningsdirektör på TDC och tillägger att det är synd att internetsäkerheten inte prioriteras mer.

– Den siffran vill vi gärna se högre till nästa mätning.

Hela önskelistan i rangordning
1. Säkerställd byod
2. Videokonferens
3. Molnlösningar
4. Microsoft Lync
5. It-policies sociala medier
6. Beredskap att återställa system
7. Ipv6-förberedda
8. Mobilt arbetssätt
9. Rätt kapacitet, rätt tillfälle
10. Internetsäkerhet