Den häftiga skogsbranden i Västmanland har rasat i snart två veckor. Under tisdagen förra veckan tog Västmanlands Länsstyrelse över huvudansvaret för räddningsaktionen från kommunerna, något som innebar att trycket på Länsstyrelsens webbplatser tiofaldigades.

- Webbplatserna var inte dimensionerade för det trycket så där fick vi vår första överbelastningsproblematik, berättar Nichlas Blomqvist, till vardags driftchef för Länsstyrelsernas tekniska it-leveranser, och den som ledde it-enhetens arbete under förra veckan.

Efter problemen med överbelastningen etablerade
Nichlas Blomqvist och hans kollegor en krisorganisation som arbetade dygnet runt med att se till att tillgängligheten var god.

- Vi ökade kapaciteten och bemanningen genom att kalla in folk som var på semester. Fokus låg på att säkra befintlig informationskanal men under veckan stod det klart att trycket var för stort, det var i det korta perspektivet omöjligt att säkra kanalen så därför hänvisade vi istället till krisinformation.se som är en gemensam kanal som är anpassad för den här typen
av kriser, berättar Nichlas Blomqvist.

Därefter fokuserade Länsstyrelsernas it-enhet på att stödja berörda människor och räddningsinsatser med webbaserade karttjänster som presenteras via krisinformation.se.

- Sedan helgen finns vi också på plats i Ramnäs för att hjälpa till med it-support och se till att våra resurser nyttjas på bästa möjliga sätt, säger Nichlas Blomqvist.

Hur ser det ut med skador på infrastrukturen?

- Vi har lyckligtvis inte haft några skador på infrastrukturen. Vi har ett oerhört robust nät som klarat det här på ett bra sätt.

Vilka har varit de största utmaningarna under krisarbetet?

- Det här är ju en unik händelse och det har absolut varit en utmaning men det ligger ju i vårt uppdrag att försöka hantera den här typen av kriser. Vi har haft ett väldigt bra samarbete med krisledningen på plats i Ramnäs. Samarbetet har också fungerat bra med leverantörer och med andra myndigheter, i första hand MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, men även med Lantmäteriet och krisinformation.se som är en del av MSB.

Vilka lärdomar tar ni med er från den här krisen?

- Det är för tidigt att uttala sig om det, men jag tror att it-enheten, ur ett tekniskt perspektiv, dragit slutsatser som vi kommer att ha nytta av när vi tittar på dimensionering och utveckling framöver.

För tillfället beskriver Nichlas Blomqvist situationen som tämligen stabil.

- I helgen fick vi upp de tjänster som vi haft som mål och vi har börjat agera mer proaktivt för att stödja räddningsledningen med nya lösningar, snarare än att laga det som inte fungerar. Vi har också börjat få ordentlig snurr på bemanningen. Det är ju en utmaning när en sån här sak händer under semestern.
 
Nichlas Blomqvist har jobbat i princip dygnet runt under de senaste tio dagarna men nu tas nu huvudansvaret över av it-enhetens stabschef Robin Nyberg som även han är inställd på att arbeta hårt under den kommande veckan.

- Man anammar ju den kultur som skapas, det är en väldig sammanhållning när människor sluter sig
samman för att, i en sån här kritisk situation, sträva mot samma mål. Alla är väldigt engagerade. Vi får vila när det är läge att vila.

Länsstyrelsernas it-enhet

Länsstyrelsernas gemensamma it-enhet ansvarar för it-försörjningen till de 21 Länsstyrelserna i Sverige. Här arbetar cirka 130 anställda med att leverera it till 5500 användare runt om i hela landet. Under branden i Västmanland har Länsstyrelsen haft en samordnande roll, bl.a. för att sprida information till boende och räddningstjänst.