Det råder stora skillnader mellan det mest kostnadseffektiva och det minst kostnadseffektiva affärssystemet. Enligt en ny rapport av analysföretaget Radar Group är SAP den leverantör som har de system som i längden är mest kostsamma, sett till den totala ägandekostnaden i relation till grundinvesteringen. Jeeves är den leverantör som har de mest kostnadseffektiva systemen.

Den totala ägandekostnaden för SAP:s affärssystem i genomsnitt 5,7 gånger den initiala investeringen, med en livslängd på 7 år. På andra plats hamnar Oracle med 5,3 gånger den initala kostnaden. Jeeves affärssystem däremot håller i 10 år och har en genomsnittlig total ägandekostnad på 3,8 gånger den initiala investeringen. Siffrorna baseras på generella beräkningar där initialinvesteringen förutsätts vara densamma.

I jämförelse med den trendrapport som publicerades för ett halvår sedan har den totala ägandekostnaden av affärssystemen ökat i relation till företagens totala it-budget. Hans Werner, vd på Radar Group, tror att det dels beror på att systemen blivit äldre men också på att it-budgeterna på många håll minskar i realvärde. Enligt undersökningen säger sig mer än hälften, 54 procent, av beslutsfattare inom it ha otillräckliga medel för att anpassa it-organisationens produkter och tjänster till de nya behov företag har idag.

– Ofta behöver man göra mellan två och tre större uppgraderingar av ett system under dess livslängd och det är de uppgraderingarna som driver kostnaden. Många företag som är på väg att göra nyinvesteringar fokuserar enbart på vad grundinvesteringen kommer att kosta men glömmer att titta på hur kostnaden kommer att utvecklas över tid. Kostnaderna för att driva och underhålla affärssystemen utgör i själva verket en stor del av it-budgeten, säger Hans Werner.

Han tror att it-avdelningar behöver lägga mer fokus på innovation och proaktivt arbete framöver för att öka företagets konkrrenskraft. Omkring 25 procent av det it-arbete som sker i företag idag läggs på innovationsrelaterat arbete, enligt rapporten. Hans Werner tror att denna andel behöver öka rejält, till närmare 50 procent, under de kommande åren för att företag ska stå sig i konkurrensen.

– Under flera år sedan finanskrisen har företag fokuserat på att reducera kostnader. Nu befinner vi oss i ett konjunkturläge där innovation är kraftigt upp-prioriterat igen. Företag börjar expandera och man börjar titta på hur it kan användas för att skapa konkurrenskraft, säger Hans Werner.

Att affärssystemen äter upp en stor del av budgetkakan samtidigt som it-budgeterna minskar i realvärde gör att mindre resurser kan läggas på proaktivt arbete. Det är en svårlöst ekvation. Hans Werner tror att en del av lösningen är att hitta kostnadseffektiva modeller när nya avtal ingås och bryta den transaktionsorienterade kontraktsmodell som är vanligt i företag.

– Som it-leverantör får du ofta betalt baserat på timmar, men det är sällan man tittar på effekten eller värdet av timmarna.

Att öka effektiviteten genom ökad automatisering av nyckelprocesser, benchmarka och ta ett medvetet grepp om den totala ägandekostnaden är andra viktiga led i att få ner kostnaderna och frigöra resurser, tror Hans.

– Det handlar om att ställa sig frågan var de egna ERP-relaterade kostnaderna faktiskt befinner sig. Jämför nyckeltalen med snittet i Sverige och säkerställ att företaget inte halkar efter kostnadsmässigt. Sedan gäller det också att fundera över vad verksamheten kommer att kräva i form av förändringar och på vilket sätt det påverkar affärssystemet, samt hur väl systemet klarar av att hantera förändringarna ur ett kostnads- och verksamhetsperspektiv.

Kostnaderna för att driva, underhålla och förvalta affärssystem ligger i snitt på 11,5 procent av it-budgeten. Mest kostamt, sett i relation till it-budgeten, är Oracle och Infor, och minst kostsamt i relation till it-budgeten är Jeeves. När det gäller kostnaden för att driva och underhålla affärssystemet i relation till den initiala investeringen hamnar SAP högst upp med en kostnadsandel på 28 procent av den initiala investeringen, med Microsoft Ax och Oracle på andra respektive tredje plats.

Ungefär hälften, 51 procent, av organisationerna i underökningen menar att deras affärssystem inte stödjer innovationsarbete för att ta fram exempelvis nya produkter eller tjänster. Bäst betyg när det gäller innovation får Infor med 65 procent av organisationerna som tycker att leverantörens ERP-system stödjer processer kopplade till innovationsarbete. På andra plats hamnar Jeeves med 63 procent, följt av SAP med 60 procent. Sämst rankat är Microsoft Nav med 44 procent. 22 procent av företagen i undersökningen anser att deras affärssystem i dagsläget inte stödjer viktiga nyckelprocesser i organisationen

– Det är helt klart oroväckande. It måste komma längre ut i organisationen, bli mer proaktivt och skapa effektivitet och konkurrenskraft. I den digitalisering som sker i verksamheter just nu är affärssystemen oerhört centrala. Att så många anser att ERP-systemen inte utgör ett stöd i den processen är inte alls bra, säger Hans Werner.

Leverantörerna i rangordning
1. Jeeves: 3,8 gånger den initiala investeringen
2. Microsoft NAV: 4,1
3. Microsoft AX: 4,4
4. IFS och Infor: 4,8
5. Oracle: 5,3
6. SAP: 5,7