På det tidiga 90-talet kom Sveriges första direktdemokratiska partier. Ett av dem var Telefonpartiet som startades av Gula Tidningens grundare Peter Ahlm som ville att medborgarna skulle ges möjlighet att telefonomrösta med hjälp av de nya knapptelefoner som lanserats på marknaden.

I slutet av 90-talet började flera företag och organisationer utveckla omröstningssystem och vid milleniumskiftet hade allt fler länder börjat intressera sig för e-demokrati och de möjligheter som den nya tekniken förde med sig.

2002 fick det nystartade direktdemokratiska partiet DemoEx mandat i Vallentuna kommunfullmäktige och 2010 deltog fyra partier med digital demokrati som idé i valrörelsen.

Inför valet 2014 har några av dessa, Aktiv Demokrati, Demoex och Äkta
Demokrati, slagit sig samman och bildat partiet
Direktdemokraterna. Thomas Larsson är pressansvarig för partiet.

- Vi vill placera oss på den politiska kartan som
ett koncept som går att jämföra med liberalism
eller konservatism, så att folk känner till att direktdemokrati är en politisk modell som finns.

- Inför valet 2014 siktar vi på att komma in i några mindre kommuner där vi är mer aktiva. I första hand fokuserar vi på Hedemora, Mölndal och Värmdö men vi kandiderar också i Stockholm, Göteborg och ett antal andra kommuner.

Hur ser er vision av direktdemokrati ut?

- Vi vill skapa ett verktyg på internet, en portal, där vi lägger upp alla frågor som ligger uppe för votering i Riksdag, kommuner och landsting. Där kommer vi också lägga upp konsekvensanalyser av frågorna, alltså för- och motargument så att folk snabbt ska kunna sätta sig in i bakgrunden på samma sätt som politiker gör när de ska rösta. Folk röstar ja eller nej och våra ledamöter röstar precis som de, röstar 60 procent ja så röstar 60 procent av våra ledamöter ja.

- Men vi vill också att folk ska kunna lägga upp sina egna förslag som andra får rösta om. Om tillräckligt många tycker att förslagen är bra så gör vi en riktig motion av det och lägger in den till Riksdagen. På så sätt tar man till vara på människors kompetens och kreativitet och skapar en kollektiv intelligens.

Direktdemokrati är någonting som är på gång i hela världen och under de senaste åren har fattats över 5000 beslut i ”direktdemokratisk anda” säger Thomas Larsson.

- I Sverige har vi ju länge haft det som kallas ”rätten till folkinitiativ” som innebär att om tio procent i en kommun skriver under en lista så måste kommunen genomföra en folkomröstning. Men det har fungerat dåligt. Det har gjorts ungefär 50 sådana initiativ sedan 2011 och nästan alla har blivit nedröstade. Varför det är så håller regeringen nu på att utreda.

- Det är klart att det finns en motvilja bland etablerade politikerna att släppa in folket, de rör till det väldigt mycket i deras värld. Men om man ser det ur ett historiskt perspektiv har de som vill ta demokratin ett steg framåt alltid mötts av motstånd. Det är en naturlig process där man måste ta det steg för steg, och det är det vi nu försöker göra.