It-chefer i offentlig sektor är ofta missnöjda med sin it-budget. Enligt en undersökning av av it-lösningsleverantören Proact anser sju av tio it-chefer inom offentlig sektor att deras it-budget för 2014 inte motsvarar de krav som ställs på deras it-infrastruktur. Nästan två av tre, 66 procent, tycker heller inte att årets it-budget möter de utmaningar verksamheten står inför.

Detta trots att majoriteten, 74 procent, av budgeterna ökat i år jämfört med i fjol.

– It-funktionen bör vara och är ofta integrerad i hela verksamheten. Det borde därför vara en självklarhet för offentliga verksamheter att nära samverka med organisationens övergripande strategi och integrera it-funktionen i alla verksamhetsled, säger Per Sedihn, CTO på Proact.

Hos börsbolagen är missnöjet mindre – där endast tre av tio it-chefer missnöjda med årets it-budget. Totalt ingick 50 svenska börsbolag och 50 svenska offentliga verksamheter i undersökningen.

Per Sedihn hoppas att verksamheterna inom offentliga sektorn börjar inse betydelsen av it.

– It-funktionen har i dag aldrig varit viktigare hos de kommunala verksamheterna. Förhoppningsvis börjar den offentliga sektorn inse vikten av it och således kan it-avdelningen ställa högre krav på ledningen att satsa ännu mer på it-infrastruktur, säger Per Sedihn.

I en artikel som CIO Sweden publicerade i våras framkom, baserat på en annan undersökning av TNS Sifo och TDC Sverige, att hälften så många inom offentlig sektor är helt nöjda med sina it-lösningarna jämfört med i privat verksamhet. I undersökningen framkom även att dubbelt så många inom offentlig sektor jämfört med privat tycker att de får för lite budget för sina it- och telekomlösningar – 38 procent mot 19 procent.

– Det är lätt att se en koppling mellan missnöjet med it-systemen och att man uppfattar att man har för låg it-budget. Detta är givetvis en stor utmaning både för it- och telekomleverantörer och för köparna själva inom just offentlig sektor. Det gäller att tänka smartare med de skattepengar man har, sa Ingmar Jonsson, it-direktör på TDC Sverige, tidigare i en kommentar i anslutning till undersökningen.