Det har alltid funnits en mot­sättning mellan att göra saker rätt och att göra dem snabbt, mellan säkert och innovativt, planerat och ad hoc. CIO:er har tradtionellt sett velat lägga en plan och undanröja osäkerheter. Men i den digitala eran är det annorlunda. För att tillgodogöra sig möjligheterna måste man ibland lätta lite på kontrollen, satsa på innovation och snabbhet och våga leva med ett visst mått av osäkerhet ...

Gartner väljer att göra en distinktion mellan traditionell och innovativ it och slår även fast att de två paradigmen bör styras och behandlas på lite olika sätt – linjärt och ickelinjärt. Särskilt när detgäller utveckling. Allt som allt kallar man det för att att bygga upp en bimodal förmåga.

– Man måste helt enkelt dela upp det, säger Gartners Dave Aron.

– Självklart kommer det alltid att finnas saker som måste göras på det traditionella sättet där du får en order från affären, utvecklar en produkt, testar den, implementerar den och underhåller den. Men om du bara har en så traditionell it-organisation för mjukvaruutveckling riskerar du att hamna på efterkälken, fortsätter han.

Dave Aron, Gartner.

När världen snurrar snabbare måste företagen gripa de möjligheter som digitaliseringen innebär i flykten. För att kunna göra det måste it ha friheten att experimentera, tänka nytt och arbeta med nya leverantörer.

Detta innebär ju en viss risk, men den kan kan minimeras om man man snabbt kan testa småskaliga projekt för att avgöra om de är värda att satsa på eller ej. Det här tillvägagångssättet, vilket är det Gartner kallar icke-linjär it, skiljer sig från konventionell it på flera sätt.

– Icke-linjär it bör inte skötas av ett separat team av tekniker, utan snarare bör det teamet utgöras av en mix av it-män­niskor med olika kompetenser, folk från marknad, pr-folk, ingenjörer och andra, säger Dave Aron.

CIO:er som vill dela upp sin it, menar han, bör börja med att välja ut ett enskilt projekt som passar in på de kriterier som är utmärkande för it som bör skötas icke-linjärt.

– Det första kriteriet för ett sådant projekt är att det kräver snabb utveckling, det andra är att det omgärdas av stor osäkerhet och det tredje är att det kräver en hög grad av sam­arbete mellan it och resten av affären, säger han.

Genom att placera ett utvalt projekt under icke-linjär it kan CIO:n och teamet testa en mer samarbetsinriktad approach med lätt styrning.

– Om allt fungerar som det ska kan man sedan utöka den icke-linjära portföljen. Om det inte fungerar så får man rätta till problemen och försöka igen, säger Dave Aron som menar att slutmålet med bimodalmodellen är att skapa ett nytt lager av it och placera samtliga projekt i någon av de två kategorierna icke-linjärt och konventionellt.

Det finns ett antal saker att tänka igenom när man ger sig på det icke-linjära it-arbetet. För det första bör teamet alltså innehålla en mix kompetenser från flera olika delar av företaget. För det andra bör man arbeta med någon typ av agil metodik, som Scrum eller Scale Agile. För det tredje måste man ha en högre acceptans för risk och misslyckande.

– Så länge lärandeprocessen är snabb och det går fort att avgöra om ett projekt är ett misslyckande eller inte så är det acceptabelt med en högre grad av risktagande, även om många CIO:er tycker att det känns jobbigt, säger Dave Aron.

Viktigt här är också att inte bara fokusera på verktyg och metodik – du måste väga in mjukare frågor också.

– Som CIO gäller det att skapa en annan typ av kultur och ett nytt förhållningssätt. Det gör du delvis genom att ta in andra typer av människor. Folk som är bra på traditionell it kan vara mindre benägna att ta risker ...

En annan viktig faktor som skiljer det icke-linjära teamet från det traditionella är att det har mindre fokus på tekniken och mer fokus på affären.

Slutligen måste du komma ihåg att det bimodala innebär att du fortfarande jobbar med konventionell it, inte bara med det nya. Du får inte glömma bort det traditionella teamet och sluta motivera dem.

– Om traditionell it anses tråkigt och allt fokus ligger på in­novations-teamet sjunker motivationen i det traditionella it-teamet. Men det är här ryggraden i företags-it finns, och därför är det viktigt att de som arbetar här upplever att de har ett spännande jobb som fyller en viktig funktion i företaget.

Saker förändras över tid. Vissa tjänster och system som kräver en snabb utveckling initialt går efter hand in i en mer stabil fas.

– Då är det inte längre kostnadseffektivt att de ligger unders icke-linjär it. Istället bör du försöka flytta över de här funktionerna så att de driftas på traditionellt vis och blir så standardiserade som möjligt.

Nedan kan du se Gartners Else-Marie Östlings dragning på temat The Bi-Modal CIO på vår konferens CIO Governance 2014: