Den huvudsakliga uppgiften för en it-ledare är inte längre att se till att systemen rullar. Nu handlar det istället om att leda högpresterande it-organisationer och samarbeta med affären för att leverera rätt tjänster vid rätt tidpunkt. Detta ställer krav på en ny typ av ledarskap. En CIO idag ska klara av att arbeta mot kund, han eller hon ska kunna verksamheten, förstå vad affären behöver, och dessutom snabbt leverera projekt och uppvisa goda resultat.

För att klara av de krav som ställs på CIO:er i framtiden krävs att man förändrar sitt sätt att tänka och agera. Här följer 6 förändringar av mindset som gör dig mer effektiv och bättre rustad för framtiden.

1. Utgå från helhetsbilden

Hur effektivt ditt ledarskap blir beror på din kapacitet att visualisera en framtid som ditt team kan se klart och förklara för dem hur de ska nå dit. Du måste inspirera dina medarbetare och få dem att bli exalterade över att vara en del av något större.

Läs också: Därför tar uppgifter ofta längre tid än du tror

Du behöver en strategi och den bör utgå från en tydlig och välgenomtänkt prioriteringsordning som baseras på vad som är viktigaste för kunden, både internt och externt. Alla projekt du arbetar med måste prioriteras utifrån vilken roll de spelar för den övergripande affärsstrategin.

När it-organisationen skapar en prioriteringsordning bör fokus ligga på vad som är viktigt för affären. Undvik det vanliga misstaget att låta varje del av it sätta upp en egen prioriteringslista, detta bidrar bara till konflikter och flera olika mål som strider mot varandra.

Som ledare måste du fatta rodret och bestämma inriktning. För att ta reda på vad som efterfrågas av it måste du skapa en dialog med affären och användarna, först därefter kan du prioritera rätt saker.

 2. Var proaktiv

Du kan inte vara en effektiv it-ledare utan att vara proaktiv. Grunden i allt ledarskap är tillförlitlighet och ansvarstagande. En ledare skyller inte ifrån sig, pekar inte finger eller tar en enklaste vägen. En ledare är ingen passiv figur som är nöjd med status quo. En ledare arbetare proaktivt, förutseende och är med och skapar framtiden genom att hela tiden bidra till förbättringar och till att flytta fram gränserna för vad som är möjligt.

3. Gräv inte ner dig i taktik

Du kanske började arbeta med it för att du tyckte om att pilla med teknik, men det är inte din roll längre. Din roll är att skapa strategier för framtiden medan ditt team hanterar de dagliga utmaningarna. Om du inte har tid att lägga på människor, strategier och relationer har du ett problem. Antingen har du inte ett tillräckligt effektivt team på plats eller också har du misslyckats med att kommunicera med teamet och få dem att förstå vad som förväntas av dem och ta ansvar för sina prestationer.

 4. Ha modet att vara uppriktig

Om du inte anser att något fungerar så måste du tala om det. De flesta människor gillar inte konflikter och väldigt ofta försöker de undvika dem. Men alla konflikter är inte dåliga. När de hanteras på rätt sätt kan konflikter vara bra. Konflikter kan vara en del av en konstruktiv process som leder till innovation och nya lösningar som man inte hade upptäckt om alla hade varit överens från början.
Därför ska du försöka se konflikter som något utvecklande och intressant och inte ta det för personligt.
Du bör även vara uppriktig då det kommer till dina egna styrkor och tillkortakommanden. När du identifierat dina svagheter kan du öva upp din kompetens inom de områdena, eller anställa människor till ditt team som kan fylla kunskapsluckorna.

Läs också: Så rensar du bort dåliga vanor från it-avdelningen 

5. Förbered och omfamna förändringen

Om du kämpar emot eller ignorerar förändringen så kommer den att få en negativ påverkan på ditt team, din organisation och din karriär. Kärnan i it är förändring, en förändring som är konstant och som kan komma i många former, teknik, företagskultur, förändringar inom industrin, regelverk eller säkerhetshot.
Oavsett vilken typ av förändring det gäller så måste en it-ledare klara av att analysera läget och ta reda på vilka kompetenser som krävs och vilka åtgärder man bör vidta för att hantera och, om möjligt, dra nytta av förändringen.

 6. Hantera komplexitet

En it-ledares framgång beror på relationen till användare, leverantörer, slutkunder och den egna personalen. Som CIO måste man kunna förutse, förstå, respektera och bygga alla dessa relationer. Det är genom att vara lyhörd och öppen som man kan förstå komplexiteten och vad som kommer att hända framöver.

En bra idé är därför att arbeta med en relationsstrategi. Identifiera fem eller sex nyckelpersoner som du behöver utveckla en relation till. Det kan vara kunder, chefer eller team-medlemmar. När du byggt dessa relationer skapar du en ny lista och fortsätter utöka ditt nätverk.