Som en del av det forskningsprogram vi för tillfället driver på Centrum för Affärssystem (www.competing­onvisualization.com) har vi nöjet att samarbeta med en kvinna vid namn Lidija Polutnik. Lidija är ursprungligen nationalekonom, men har ägnat de senaste tjugo åren åt att hjälpa företag med strategisk prissättning och att koppla ihop intäkter med kost­nader som professor vid det topprankade Babson College utanför Boston i USA.

Som redovisningsintresserad slås jag ofta av hur många sofistikerade tekniker vi tagit fram för att hålla koll på kostnader. Om vi vänder oss till kontoplanen har vi en mycket bred uppsättning konton där vi kan föra in kostnader – men när det gäller intäkter är det betydligt mindre sofistikerat. Jag har tidigare beskrivit detta som att vi lever i en kostnads­kultur, där vi ser kostnader som mer trovärdiga än intäkter. 

Lidijas bidrag kring denna till synes underliga balans mellan kostnads- och intäktsstyrning finns sammanfattat i det som kallas VMC, Value Creation Model. En modell av värdeskapande där man identifierar intäkter genom att helt enkelt fråga kunderna vad de är villiga att betala för, och kostnader genom att härleda vad alla aktiviteter kostar som är förknip­pade med att leverera det kunderna betalar för.

Resultatet är en sorts vägkarta som kan användas för att identifiera avkastningen av de olika aktiviteter man är engagerad i.

Vårt intresse för denna modell har tagit sig flera olika former. Just nu använder vi den för att koppla samman styrningen av forskning och utveckling med marknad, lagerstyrning och resursstyrning. Men parallellt med detta har vi också lekt med möjligheten att använda modellen för att stötta specifika företagsinterna funktioner ... som till exempel it-avdelningen.

Vid CIO Swedens konferens CIO Governance 2014 i Stockholm blev det uppenbart att det finns en utbredd misstänksamhet när det gäller att se de interna it-användarna som kunder. Samtidigt lyftes återigen vikten av att visa på konkret påverkan på verksamheten – att it gör mer än bara sänker kostnader.

Vår tanke är att använda VCM för att identifiera vad de interna användarna ser som värde, och där­efter relatera dessa värden till aktivitetsbaserade kostnader på it-avdelningen.Resultatet av detta blir ingångsvärden kring vad it-avdelningen ska satsa på, och följaktligen även vad man ska prioritera verksamhetsmässigt.

Vi ser VCM som den första konkreta innovationen för att stötta it-avdelningen i den omställning de allra flesta it-avdelningar för tillfället genomgår. I en tid då mer och mer av it-satsningarna görs utanför it-avdelningens kontroll behövs det krafttag för att ställa om styrningen. VCM är en möjlig komponent i denna omställning.

Vill du prova? perfekt – för vi är just nu på jakt efter it-avdelningar som är intresserade av att testa denna styrningsinnovation i praktiken. Du når mig på johan.magnusson@handels.gu.se.

Johan Magnusson
Centrum för Affärssystem, Handelshögskolan i Göteborg