Att inte våga ta ställning, inte våga vara ärlig och inte våga hantera problem är vanliga beteenden hos chefer, men är i själva verket dåligt ledarskap och kan ha en negativ inverkan på organisationen. Det menar Malin Trossing, ledarskapskonsult på Dare to lead.

– När man som chef visar feghet blir man också en dålig chef, säger Malin Trossing.

Läs mer: Bromsklossar som får personalen att dra

Chefer som vill förbättra sitt ledarskap bör sluta stoppa huvudet i sanden och sätta plåster på symptomen, menar Malin Trossing. Här är fler saker du som chef bör undvika:

Sätta plåster
Sätter du plåster på symptomen utan att gå till källan och titta på grundorsaken till problemet? Det bör du genast sluta med, menar Malin Trossing.

– Ta dig tid att lösa viktiga problem vid källan, genom att ställa dig frågan ”Varför?” flera gånger i rad. ”Varför blev det fel i datafilen?”, ”Varför fick vi fel indata?” och så vidare. Leta tills du hittar den verkliga källan till problemet och lös det, istället för att sätta plåster på symptomen. Då behöver du bara lösa varje problem en gång, säger Malin Trossing.

Läs mer: På det här kontoret får du inte sitta still

Hon tror att beteendet ofta beror på hög arbetsbelastning.
– Många chefer skyller detta beteende på stress, men plåstrandet kan i själva verket vara en av orsakerna till att det är stressigt. När vi sätter plåster dyker nya symptom upp på samma grundproblem.

Blanda äpplen med päron
Chefen behöver inte ha specialistkunskaper inom alla områden. Att tvärtom låtsas vara superexpert på allting och blanda äpplen med päron är sällan bra och kan leda till felaktiga beslut och minskat förtroende hos medarbetarna.

– Som chef måste du våga lita på dina medarbetares kunskap och förmåga, och våga stå för att du inte är expert inom alla områden. Våga släppa kontrollen och prestigen och låt medarbetarna visa vad de går för istället, säger Malin Trossing.

Läs mer: Mellanchefer mest missnöjda på jobbet

Använda omslagspapper
Att behöva ge tråkiga besked till sina medarbetare är svårt – men att använda omslagspapper och linda in budskapet i förskönande formuleringar är heller inte en bra lösning. Risken är att det blir så luddigt att medarbetaren ifråga inte förstår innebörden.

– Linda aldrig in dina budskap. Våga vara rak, saklig, konkret och tydlig, men också nyanserad och balanserad. Att få jobbig information är jobbigt, men det är ännu jobbigare att lämna ett samtal och inte ha förstått vad som sagts.

Stanna i flocken
Har du och dina kollegor i ledningsgruppen blivit ett gäng ja-sägare och nickedockor? Då kanske det är dags att ställa sig utanför flocken.

– Att vara en del av ledningsgruppen och vara uppskattad av kollegorna är en starkare drivkraft än att säga sin ärliga mening och få företaget att blomstra. Men som chef har du betalt för att våga ställa dig utanför flocken och säga din mening, även om det innebär att du riskerar att inte alla uppskattar det, säger Malin Trossing.

Läs mer: CIO:erna om mindfulness-trenden

Vända kappan efter vinden
Att vända kappan efter vinden skapar en otrygghet i organisationen som i längden kan vara förödande. Se därför till att du som chef har en tydlig riktning och bild av vart du och din arbetsgrupp är på väg.

– Då blir det mycket enklare att ha en egen åsikt och stå upp för den.

Stoppa huvudet i sanden
Att ett projekt är uppstartat innebär inte att det automatiskt blir genomfört. Se till att följa upp initiativen också, det räcker inte att sätta igång projekt och sedan stoppa huvudet i sanden.

– Dra inte igång något om du inte orkar ta hand om uppföljningen efteråt. Håll koll på de aktiviteter du startat upp och notera dem i din kalender. När deadline närmar sig, stäm av läget och våga agera om medarbetaren struntat i uppgiften.

Läs mer: Därför är medarbetare missnöjda

Inte få ändan ur vagnen
Som chef är ditt jobb att fatta beslut och se till att de blir verkställda.

– De flesta uppskattar en handlingskraftig chef. Bli medveten om dina egna ursäkter och våga släppa kontrollen och agera ändå. Om du till exempel ska besluta om ett inköp till avdelningen och inte får ändan ur vagnen är det samma sak som att faktiskt fatta beslutet att inte göra inköpet. Som chef får du betalt för att få ändan ur vagnen och få saker att hända, säger Malin Trossing.